Album - Prvomájový výlet "AD FONTES" (560km)

Ďalšia Predošlá

Filip znovu pije, ale z druhého prameňa - z Prameňa Európa, ktorý sa nachádza v strede Európy pri kostole sv. Jána v Kremnických Baniach...

01. 05. 2014

Prvomájový výlet "AD FONTES" (560km)

Je štvrtok. Štátny sviatok. Prvý máj. Padlo rozhodnutie, že sa vyberieme na malý výlet k prameňom - "AD FONTES". Pramene boli nie len vodné, ale najmä duchovné. Veď sa pozrite, čo sme za jeden deň stihli navštíviť s milou posádkou kaplánovej Vločky...

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek