Album - Prvomájový výlet "AD FONTES" (560km)

Ďalšia Predošlá

Cestou k Banskej Bystrici sme sa zastavili v kňazskom seminári v Badíne. Bol prázdny (veď je voľno). Ale pán vrátnik nám ukázal kaplnku, kde sme sa pomodlili. Obdivovali sme prenádhernú mozaiku v presbytériu...

01. 05. 2014

Prvomájový výlet "AD FONTES" (560km)

Je štvrtok. Štátny sviatok. Prvý máj. Padlo rozhodnutie, že sa vyberieme na malý výlet k prameňom - "AD FONTES". Pramene boli nie len vodné, ale najmä duchovné. Veď sa pozrite, čo sme za jeden deň stihli navštíviť s milou posádkou kaplánovej Vločky...

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek