Album - Pútny výlet do katedrály v Ostrihome

 
Pohľad na katedrálu Nanebovzatia Panny Márie v Ostrihome...
Priebeh cesty - 340 km. Videli sme celkom pekný kus Slovenska...
Do Ostrihomu sme prišli o 11.00 hod. a ihneď nasledovali prípravy na svätú omšu v obrovskej zákristii..
Sv. omša - liturgia slova - lektorka: Veronika... Je to česť čítať lekciu na tak vzácnom mieste...
Sv. omša - spoločné prosby veriacich - lektor: Jakub...
Slávenie svätej omše - pán farár Peter Mášik a pri oltári asistoval akolyta Csaba Mikus...
Svätá omša sa konala v adoračnej kaplnke katedrály...
Návšteva krýpt - sprevádzal nás miestny sprievodca, ktorý výborne ovládal históriu celej katedrály...
Hrob Jána Černocha, biskupa, v kryptách katedrály...
Hrob biskupa, ktorý si veľmi vytrpel počas komunistickej éry v Maďarsku...
Csaba zapisuje pozdrav v knihe návštev...
Oltár v katedrále - v pozadí obraz nanebovzatia Panny Márie, ktorý je vytvorený na jednom kuse plátna...
Detail oltára, kde sa slávi svätá omša. Je to čisté striebro a vyrobený bol v Trnave... V centre je vidieť motív poslednej večere...
Pán sprievodca nás podrobne informoval o všetkých zaujímavostiach v katedrále...
Katedrálny organ.
Kupola katedrály. Od podzemia po vrch má presne 100 metrov...
Mali sme výsadu ísť pozrieť do súkromnej kaplnky arcibiskupa. Bežne je tam prístup nepovolený...
Portréty kanonikov z kapituly...
Miestnosť, kde zasadá kapitula...
Spoločná fotografia z výhľadu pri katedrále...
Krátka prestávka v obci Iža. Sú tu pozostatky starobilého rímskeho tábora (LIMES ROMANUM)...
Návšteva v Komárne u pána kaplána Petra Nagya...
Komárňanský farský kostol - je veľmi veľký, podľa odhadov sa do neho vojde okolo 7000 ľudí...
Pán kaplán Peter nás zobral na chór komárňanského chrámu...
Pohľad z veľkej výšky, z veľkého chóru v komárňanskom kostole sv. Ondreja...
Spokojní účastníci po krátkej odbočke v obci Brestovec, kde sme si pochutili na výborných zákuskoch... :)

26. 02. 2014

Pútny výlet do katedrály v Ostrihome

Počas jarných prázdnin, v stredu, 26. februára, sa vydalo 10 farníkov, spolu s pánom farárom a kaplánom, pod vedením nášho akolytu Csabu Mikusa, na 340 km púť do katedrály v Ostrihome. Prinášame na ukážku niekoľko záberov z vydarenej akcie. Nabudúce sa znovu bude niečo podobné organizovať, preto sa neváhajte prihlásiť... :)

Späť na galérie