Album - Príprava k sviatostiam 2014

 
V pondelok, 27. januára 2014, sa nášmu farskému spoločenstvu predstavili katechumeni, ktorí sa pripravujú na krst. Krst prijmú na Veľkonočnú vigíliu...
V pondelok, 27. januára 2014, sa nášmu farskému spoločenstvu predstavili katechumeni, ktorí sa pripravujú na krst. Krst prijmú na Veľkonočnú vigíliu...
V pondelok, 27. januára 2014, sa nášmu farskému spoločenstvu predstavili katechumeni, ktorí sa pripravujú na krst...
Sviečky, ktoré dostali deti, ako znak toho, že aj im majú horieť srdcia za Pánom Ježišom, ktorého túžia prijať...
V stredu, 29. januára 2014, sa predstavili farnosti deti, ktoré prijmú v tomto roku prvýkrát Eucharistiu. Deti sľúbili, že sa dobre pripravia na prvé sväté prijímanie...
Pán farár Peter Mášik najskôr požehnal sviečky - kahančeky pre deti...
Každé dieťa prijalo z rúk pána farára horiace svetlo, ktoré symbolizuje, že aj ich srdcia majú byť zapálené pre Pána Ježiša...
Deti spievali a modlili sa, plné radosti, že v tomto roku prvýkrát prijmú Pána Ježiša v Eucharistii...

30. 01. 2014

Príprava k sviatostiam 2014

V našej farnosti sa pripravujú dospelí i deti na prijatie sviatostí. V poslednom februárovom týždni sa v našom farskom kostole, pri poldelňajšej večernej svätej omši, uskutočnilo predstavenie katechumenov (dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie krstu) a na stredňajšej večernej sv. omši predstavenie detí, ktoré v roku 2014 prijmú prvé sväté prijímanie.
Prinášame vám niekoľko záberov z týchto milých udalostí.

Späť na galérie