Album - Jasličková pobožnosť

Ďalšia Predošlá

25. 12. 2011

Jasličková pobožnosť

Vianoce? Čo to slovo vlastne znamená? Pre niekoho stres, zhon, nervozita. Pre iného radosť, šťastie, pokoj. Rôzni ľudia, rôzne pohľady. Čím sa títo ľudia od seba líšia? V čom je rozdiel? Rozdiel je v skutočnosti, ktorú si jeden uvedomuje, iný nie. V skutočnosti, že podstata Vianoc nie je v kupovaní darčekov ale v najväčšom dare, ktorý sme dostali počas našich dejín. Príchod malého Ježiška je to, čo by malo byť vo vedomí každého z nás počas Vianoc i mimo nich. Túto nezabudnuteľnú udalosť sme aj my, deti našej farnosti pokúsili znázorniť spevom i úžasnými hereckými výkonmi. Našou snahou a mnoho týždňovým nácvikom jasličkovej slávnosti sme chceli všetkým povedať: "Ježiško sa narodil aj pre Teba!"

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek