Album - FARSKÁ PÚŤ - EFEZ

Ďalšia Predošlá

11. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - EFEZ

EFEZ bol jedným z veľkomiest iónskeho Grécka v Malej Ázii. Nachádzalo sa v Lýdii na pobreží Egejského mora, asi 50 km južne od Smyrny, dnešného Izmiru. Mesto založili aténski kolonialisti. K mestu patril aj chrámový okrsok Artemidinho chrámu (Artemision), jeden zo siedmich divov starovekého sveta a súčasne najväčší chrám na svete. V meste vyrástlo mnoho nových stavieb, ktoré financovali bohatí občania. Sídlil tu aj rímsky prokonzul. V kresťanskej dobe sa Efez stal strediskom diecézy so sídlom biskupa. Na význame mestu dodávala aj Celsova knižnica a miestne divadlo s kapacitou 50 tisíc divákov, ktoré bolo súčasne najväčším divadlom na svete.
Mesto Efez je niekoľkokrát spomínaný v Novom Zákone. List Efezanom napísal sv. Pavol apoštol miestnej cirkvi. Táto cirkev patrila aj medzi sedem cirkví Malej Ázie, ktorým adresoval sv. Ján list vo svojom videní na ostrove Patmos. Okolo roku 106 bol Efezskej cirkvi adresovaný aj list antiochijského biskupa sv. Ignáca. Tento list patrí medzi najstaršie kresťanské písomné pamiatky. V roku 431 bol v Efeze zvolaný Ekumenický koncil, ktorý bol v poradí tretí a zvolal ho cisár Theodosius II a konal sa v Koncilovej bazilike
Sv. Ján Evanjelista tu napísal svoje Evanjelium a po ňom nesie meno aj veľký kostol postavený v Justiniánskej dobe – Bazilika sv. Jána. Panna Mária sa sem presťahovala s apoštolom Jánom a tu aj usnula. Legenda hovorí, že do mesta prišla aj Mária Magdaléna pomôcť sv. Jánovi.

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek