Album - FARSKÁ PÚŤ - MARTÝRIUM SV. FILIPA

 

10. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - MARTÝRIUM SV. FILIPA

Martýrium sv. Filipa bolo postavené na prelome 4. a 5. storočia na ploche 20 x 20 metrov. Názov dostalo na pamiatku sv. Filipa a stojí na vrchole kopca za severovýchodnou časťou mestských hradieb. Sv. Filip bol pochovaný uprostred budovy. Tento svätý bol tiež nazývaný ako Filip evanjelista, lebo tak ako iní apoštoli, aj on bol ohlasovateľom Evanjelia. V lete tohto roku médiá priniesli správu, že v Turecku objavili hrobku apoštola, ktorého Ježiš pokarhal slovami: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!“ (Jn 14,9). Hrobku objavili v Pamukkale v západnej Anatólii, teda starovekom Hierapole, kde apoštol Filip – po ohlasovaní evanjelia v Grécku a Malej Ázii – zomrel. Medzinárodný vedecký tím, ktorý hrobku hľadal od r. 1957, vedie v súčasnosti Francesco D’Andria, taliansky profesor na Univerzite v Salente.
Úsiliu nájsť svätcovu hrobku výrazne pomohol iný dôležitý objav: v r. 2008 vedecký tím našiel cestu, ktorou veriaci putovali k Filipovým pozostatkom. „Nakoniec“ – povedal v telefonickom rozhovore z Turecka profesor D’Andria – „sme vedľa Martyrionu (teda oktogonálneho miesta kultu, ktorý bol postavený na mieste, kde bol sv. Filip pravdepodobne umučený) našli trojloďovú baziliku z 5. storočia. Táto bola postavená nad rímskou hrobkou z 1. storočia, ktorá bola evidentne vo veľkej úcte, keďže sa nad ňou neskôr rozhodli postaviť baziliku. Nejedná sa o hrob, ale o kompletnú hrobku, s priečelím a hrobovou komorou. Pospájaním jednotlivých elementov sme s istotou dospeli k tomu, že ide o hrobku apoštola Filipa...“, dodáva archeológ.
Euzébius z Cézarey, cirkevný historik, v 4. storočí napísal, že „dve hviezdy žiaria v Ázii: Ján, pochovaný v Efeze, a Filip, ktorý odpočíva v Hierapole“ (Cirkevné dejiny, III, 39, 9). Niet pochýb o tom, že apoštol z galilejskej Betsaidy zakončil svoj život v Hierapole. V tejto lokalite boli apoštol Filip i jeho štyri dcéry – prorokyne – celé stáročia uctievaní. Kontroverzná je však otázka jeho mučeníckej smrti. Podľa prastarej tradície nezomrel ako mučeník – tvrdí to Klement Alexandrijský vo svojom diele Stromata (IV, 71, 3) – zatiaľ čo apokryfy hovoria o mučeníckej smrti, ktorú podstúpil z rúk Rimanov.

Späť na galérie