Album - FARSKÁ PÚŤ - LAODICEA

 

10. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - LAODICEA

Z Kolos sme potom navštívili LAODICEU. Staroveká metropola Frýgie, postavená v blízkosti rieky Lycus v provincii Denizli.Tradíciu má tu aj jedna z prvých kresťanských komunít. Zmieňuje sa o nej aj sv. Pavol apoštol v liste Kolosanom, kde píše, že má starosti aj o cirkev v Kolosách aj o cirkev v Laodicey (Kol;2, 1-3), ktoré neboli od seba veľmi vzdialené. Cirkev v Laodicey patrí k siedmim cirkvám Malej Ázie (Apokalyptickým), ktorým sv. Ján adresoval list vo svojom Zjavení z ostrova Patmos.

Späť na galérie