Album - FARSKÁ PÚŤ - KOLOSY

Ďalšia Predošlá

10. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - KOLOSY

V utorok skoro ráno sme prišli po celonočnej jazde z Izniku do mesta KOLOSY. Teda do bývalého mesta. Dnes je na tomto mieste iba trávou zarastené návršie, na ktorom sa pasú ovce. Nakoniec okrem biblického významu, nás najviac zaujal miestny pastier oviec so svojim stádom. teda vlastne najmä o. Luis Eduarda, ktorý vtiahol všetkých do obdivu nad rannou scenériou s pasúcim sa stádom. Mestečko, nachádzajúce sa v starobylej Frýgii, situované v údolí rieky Lycus, je vzdialené asi 200 km od Efezu a asi 25 km od Laodicey
Kresťanstvo sa mesta dotklo až vtedy, keď Pavol apoštol kázal v Efeze počas svojej tretej misijnej cesty v rokoch 52 – 55 po Kr. V údolí rieky Lycus (Laodicea a Kolosy) evanjelizoval Epafras, ktorý tu založil miestnu cirkev a prinášal Pavlovi správy do väzenia v Efeze, kde bol Pavol väznený. Neskôr miestnu cirkev spravoval Archopos. V Kolosách žil aj istý Filemon so svojim otrokom Onesimom. Onesimos dostal svoje meno po obrátení a znamená Užitočný. Cirkev v Kolosách sa schádzala po domoch, z nich sa osobitne spomína dom Nymfy a dom Filemona. Predpokladá sa, že samotný Pavol nikdy v Kolosách nekázal. Tieto fakty sú zaznamenané v Svätom Písme – List Kolosanom a List Filemonovi.

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek