Album - FARSKÁ PÚŤ - NICEA (IZNIK)

 

09. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - NICEA (IZNIK)

V pondelok večer sme ešte navštívili NICEU (terajší názov IZNIK.V Nicei sa konali 2 ekumenické koncily. Prvý nicejský, ktorý bol vôbec prvý v histórii, sa konal v roku 325 po Kr. a zvolal ho cisár Konštantín Veľký. Zúčastnilo sa na ňom asi 318 cirkevných otcov.
Predmetom koncilu bolo niekoľko tém: arianizmus - heréza, podľa ktorej Ježiš Kristus nebol rovný Bohu – Otcovi. Na koncile bolo prijaté aj Nicejské Apoštolské vyznanie viery, dátum slávenia Veľkej Noci, bola prejednávaná Milétiova schizma a niektoré disciplinárne záležitosti (platnosť krstu heretikov, odpadnutí kresťania). Koncil sa konal v paláci Senatus, ktorý v súčasnosti je vo vodách jazera pri Izniku. Ďalší, druhý Nicejský koncil sa konal v roku 787. V poradí bol to už siedmy koncil a zaoberal sa a vyrovnával s problémom obrazoborectva (ikonoklazmom). Miesto konania bola Katedrála sv. Sofie, ktorá bola postavená v 4. storočí. Dnes sú z nej ruiny, zachovali sa niektoré mozaiky, dlažby a freska Krista.

Späť na galérie