Oznamy: Úmysly sv. omší na 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  3. 8. 2020

  18.30 + brat Emil a sestra Edita; + rodičia Emil a Alžbeta; + rodičia Jozef a Mária; + Ferdinand a Mária

 • Utorok
  4. 8. 2020

  18.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zojku, Lauriku a celú rodinu

 • Streda
  5. 8. 2020

  18.30 + Pavel, Mária, Jozef, Peter, Andrej

 • Štvrtok
  6. 8. 2020

  18.30 Za posvätenie kňazov a nové duchovné povolania

 • Piatok
  7. 8. 2020

  6.30 + manžel Pavol a ostatní + z rodiny
  18.30 Na úmysel ordinára

 • Sobota
  8. 8. 2020

  8.00 Za srdce kňaza Jozefa, aby neustále rástlo v láske k Bohu a ľudom

 • Nedeľa
  9. 8. 2020

  8.00 Na poďakovanie pri príležitosti 55. rokov Jaroslavy
  9.30 Za farníkov
  11.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Augustína
  18.30 Na úmysel