"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Oznamy: Úmysly sv. omší na 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  25. 9. 2017

  6.30:(K) +Antónia, Matilda a ostatná rodina
  18.30:(F) za Božiu pomoc a požehnanie pre Tobiáša; +Ernest, Emília, Jozef a Gašpar

 • Utorok
  26. 9. 2017

  6.30:(F) za zdravie a Božie požehnanie pre Janku a Máriu
  18.30:(K) +manžel Dalibor a za živú rodinu

 • Streda
  27. 9. 2017

  6.30:(K) +rodina Farkašová
  17.30:(F) +Štefánia a Jozef Macovci

 • Štvrtok
  28. 9. 2017

  6.30:(K) +Helenka
  18.30:(K) +učitelia, kolegovia a dobrodinci

 • Piatok
  29. 9. 2017

  6.30:(K) poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a požehnanie pre rodinu
  18.30:(F) +manželka Mária a starí rodičia; za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Gabrielu

 • Sobota
  30. 9. 2017

  8.00:(F) +starí rodičia Jozef a Mária, Štefan a Mária

 • Nedeľa
  1. 10. 2017

  8.00:(F) +rodičia Jozef a Helena; +súrodenci
  9.30:(K) za farníkov
  11.00:(K) +manželka Judita
  18.30: za Božie požehnanie pre Tomáška