Oznamy: Úmysly sv. omší na 7. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  24. 2. 2020

  6.30 Za zdravie a Božie pomoc pre syna a vnukov
  18.30 Za Božie požehnanie pre rodinu Řehuřkovú a poďakovanie za dar dieťaťa

 • Utorok
  25. 2. 2020

  6.30 + Erika, Terézia, Jozef a Stanislav
  18.30 + Jozef a Agneša

 • Streda
  26. 2. 2020

  6.30 + z rodiny Pavúkovej
  17.00 Za Božie požehnanie pre Petra a jeho rodinu
  18.30 + Milan a + z rodiny Vajdovej

 • Štvrtok
  27. 2. 2020

  6.30 + Jarka, babka Terézia a Oľga, starí otec Štefan a krstná Cilka
  18.30 + rodičia Eva a Alexander a Emília a Františka

 • Piatok
  28. 2. 2020

  6.30 + rodičia Martin a Mária
  18.30 + rodičia, brat a ostatní príbuzní; Za Božiu pomoc pre živých členov rodiny

 • Sobota
  29. 2. 2020

  8.00 + rodičia Ružena a Konštantín a starí rodičia z obidvoch strán

 • Nedeľa
  1. 3. 2020

  8.00 + Tibor a Anna, + vnučka Marika
  9.30 Za farníkov
  11.00 + Jakub a + manžel Peter a zosnulý otec Albín
  18.30 + Ondrej