Oznamy: Úmysly sv. omší na SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 • Pondelok
  25. 5. 2020

  7.30 Za Božie požehnanie, zdravie a dary D.S. pre Julianu
  18.30 + rodičia Róbert, Alojzia a Karol, Mária

 • Utorok
  26. 5. 2020

  7.30 + manžel; + rodičia a starí rodičia z obidvoch strán; Za požehnanie matky pri pôrode
  18.30 + Jana, Zdenka, Oľga, Ľudovít, Blaženka, Jaroslav a za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

 • Streda
  27. 5. 2020

  7.30 Za Božie požehnanie pre celú rodinu
  18.30 Na poďakovanie za dožitých 90. rokov otca a 40. rokov syna a prosba o dary D.S. pre celú rodinu

 • Štvrtok
  28. 5. 2020

  7.30 Za odprosenie hriechov
  18.30 Za Božiu pomoc a milosrdenstvo pre deti a vnúčatá a ochranu pre nenarodené dieťa

 • Piatok
  29. 5. 2020

  7.30 + rodičia Jozef a Adriana a starí rodičia z obidvoch strán
  18.30 + starí rodičia a + mamička Mária; za dar života pre Ondrejka

 • Sobota
  30. 5. 2020

  8.00 Za Božie požehnanie pre Luciu a Jozefa

 • Nedeľa
  31. 5. 2020

  8.00 Poďakovanie za 60 rokov života a zdravie a Božiu pomoc a za živých a zosnulých členov rodiny
  9.30 Za farníkov
  11.00 Za živú vieru pre synov a ochranu pred všetkým zlom
  18.30 + Ivan a Melánia a + rodina z obidvoch strán