Oznamy: Úmysly sv. omší na 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  15. 7. 2019

  18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Noriku, Ota a Katarínu s rodinou

 • Utorok
  16. 7. 2019

  18.30 Za Božie požehnanie a zdravie pre celú rodinu

 • Streda
  17. 7. 2019

  18.30 + z rodiny

 • Štvrtok
  18. 7. 2019

  18.30 + súrodencov Emila a Editu, + rodičov Emila a Alžbetu, + rodičov Jozefa a Máriu, + Ferdinanda a Máriu

 • Piatok
  19. 7. 2019

  18.30 + Alžbeta a Karol a starí rodičia z oboch strán

 • Sobota
  20. 7. 2019

  8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja

 • Nedeľa
  21. 7. 2019

  8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubomíra a celú rodinu
  9.30 za farníkov
  11.00 + matka Eva a za živú vieru pre všetkých členov rodiny
  18.30 + Vladimír, rodičia a súrodenci