Oznamy: Úmysly sv. omší na DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

 • Pondelok
  10. 12. 2018

  6.30 + otec Emil a starí rodičia z oboch strán
  18.30 + Ján; Za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu

 • Utorok
  11. 12. 2018

  6.30 Za prehĺbenie viery brata; za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie pre celú rodinu
  18.30 + matka Mária; + starí rodičia Tomáš a Anna

 • Streda
  12. 12. 2018

  6.30 + Dionýz (10. výročie) - RORÁTNA SV. OMŠA
  17.30 Poďakovanie Pánu Bohu za 18 rokov života Soni s prosbou o pomoc a požehnanie do ďalších rokov života

 • Štvrtok
  13. 12. 2018

  6.30 + Milan, Peter, Filoména a Bartolomej
  18.30 + rodina Donayová a Ormandyová

 • Piatok
  14. 12. 2018

  6.30 + manžel, rodičia a prarodičia z oboch strán
  18.30 Za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu

 • Sobota
  15. 12. 2018

  8.00 + starí rodičia Alojz a Mária Milerových a starých rodičov Ján a Mária Škodový

 • Nedeľa
  16. 12. 2018

  8.00 Za Božie požehnanie pre Ivetu pri príležitosti jej životného jubilea
  9.30 Za farníkov
  11.00 + Viktor, Mária, Štefan a Katarína
  18.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu;
  + starí rodičia z oboch strán