Oznamy: Úmysly sv. omší na 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  19. 10. 2020

  18.30 + z rodiny Donayovej a Ormondyovej

 • Utorok
  20. 10. 2020

  6.30 Za kňazov vo farnosti
  18.30 + Alžbeta

 • Streda
  21. 10. 2020

  6.30 + rodičia Jozef a Mária a ostatní + z rodiny
  17.30 + Eugen

 • Štvrtok
  22. 10. 2020

  6.30 + rodičia, starí rodičia a Dušan
  18.30 + rodičia a prarodičia a + súrodenci

 • Piatok
  23. 10. 2020

  6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Zuzku
  18.30 Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre celú rodinu

 • Sobota
  24. 10. 2020

  8.00 + z rodiny u oboch strán

 • Nedeľa
  25. 10. 2020

  9.30 Za poďakovanie za 93. rokov a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
  11.00 + otec František