Oznamy: Úmysly sv. omší na ŠTVRTÚ POSTNU NEDEĽU - LAETARE

 • Pondelok
  20. 3. 2023

  18.30 Za Božie požehnanie a ochranu pre manžela a poďakovanie za 37 rokov syna Jozefa

 • Utorok
  21. 3. 2023

  6.30+ Rozália, Terézia, Anna, Emília a Ján a za duše v očistci a za zdravie pre manžela
  18.30 + Katalin

 • Streda
  22. 3. 2023

  6.30 Za zdravie pre rodinu
  17.30 + Vladimír
  18.30 + kňaz Ján

 • Štvrtok
  23. 3. 2023

  6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Martina
  18.30 + manžel Eduard a brat František

 • Piatok
  24. 3. 2023

  6.30 + manžel, rodičia a starí rodičia
  18.30 Ako poďakovanie za dožité synovo jubileum

 • Sobota
  25. 3. 2023

  8.00 Na úmysel

 • Nedeľa
  26. 3. 2023

  8.00 Na úmysel
  9.30 Za farníkov
  11.00 + rodičia Angela a Jozef a manžel Jána s rodičmi
  18.30 + rodičia Mária, Štefan, + sestra Lýdia st. rodičia Anna, Rudolf a súrodenci Štefánia, Ladislav, Július a Rudolf