Oznamy: Úmysly sv. omší na 5. PÔSTNU NEDEĽU

 • Pondelok
  19. 3. 2018

  6.30:(K) za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a rodinu
  18.30:(F) +otec František a brat Jozef

 • Utorok
  20. 3. 2018

  6.30:(F) za zdravie pre kňaza Jozefa
  18.30:(K) +Jozef, Štefánia a Terézia

 • Streda
  21. 3. 2018

  6.30:(K) za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama
  17.30:(F) za obrátenie dcéry Moniky

 • Štvrtok
  22. 3. 2018

  6.30:(K) +krstná matka Katarína
  18.30:(F)poďakovanie Pánu Bohu za dar života pri príležitosti 95. narodenín

 • Piatok
  23. 3. 2018

  6.30:(F) +rodina Blahová
  18.30:(K) poďakovanie Pánu Bohu za dar života Adama a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov

 • Sobota
  24. 3. 2018

  8.00:(K) +starí rodičia Alojz, Mária, Ernest a Elena
  18.00:(F) tradičná sv. omša: na úmysel

 • Nedeľa
  25. 3. 2018

  8.00:(K) +z rodiny
  9.30:(F) za farníkov
  11.00:(K) +Ján a Johana
  18.30:(F) poďakovanie Pánu Bohu za dar života pri príležitosti 70. narodenín