Farské oznamy na SLÁVNOSŤ NAJSVATEJŠEJ TROJICE

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  17. 6. 2019

  féria

 • Utorok
  18. 6. 2019

  féria

 • Streda
  19. 6. 2019

  Sv. Romualda, opáta - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  20. 6. 2019

  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť, prikázaný sviatok

 • Piatok
  21. 6. 2019

  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

 • Sobota
  22. 6. 2019

  Sv. Pavlína z Noly, biskupa - ľubovoľná spomienka
  Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov -ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  23. 6. 2019

  Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

16. 6. 2019

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých od 18. rokov. Stretko je v utorok o 19.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

16. 6. 2019

ADORÁCIA

Keďže nie je dostatočný počet adorátorov na piatkové celodenné adorácie v lete, tak ponúkam možnosť celodennej adorácie na prvé piatky v júli a auguste, t.j. 5.7. a 2.8., prosím o zapísanie do tabuľky v medzidverí.

16. 6. 2019

SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, slávnosť Božieho Tela. Sv. omša s platnosťou zo sviatku bude v stredu večer o 17.30, vo štvrtok o 6.30 a 18.30. Napriek tomu, že je prikázaný sviatok sv. omša o 17.00, tak ako zvyčajne býva, nebude, vzhľadom na náročnú prípravu slávnostnej sv. omše o 18.30 a následnej procesie. Po slávnostnej večernej sv. omši bude eucharistická procesia v okolí nášho kostola. Budú pripravené 4 oltáriky, bude hrať dychová hudba. Prosím, aby ste čím viacerí priniesli lupienky kvetov na procesiu. Môžete ich priniesť už v stredu večer, alebo vo štvrtok. Pozývame vás na túto slávnosť vydať radostné svedectvo viery.
Prosím tých, ktorí majú na starosť prípravu jednotlivých oltárikov, aby prišli na faru vo štvrtok o 16.00

Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní, alebo speve "Tantum ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu" môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

16. 6. 2019

BOŽIE TELO V MESTE

V nedeľu 23. júna 2019 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Z rozhodnutia otca arcibiskupa doobednajšie sv. omše majú skončiť do 10.00. Z tohto dôvodu budúcu nedeľu bude len ranná sv. omša o 8.00 a večerná o 18.30.
Úmysel sv. omše, ktorý bol naplánovaný 23.6. o 11.00 bude odslúžený na slávnostnej sv. omši na Primaciálnom námestí o 10.30.

16. 6. 2019

FARSKÁ GRILOVAČKA

Pozývame vás a vaše rodiny na grilovačku pri príležitosti začiatku letných prázdnin. Chceme sa spoločne viac spoznať, porozprávať, tvoriť spoločenstvo a pri tom zjesť chutné jedlo. Podávať sa bude grilované mäso a guláš, prípadne koláčiky, ktoré napečiete a prinesiete.
Každého z vás zo srdca pozývame prísť v sobotu 29.júna 2019 o 15:00 na farský dvor.
Aby sme vedeli, koľko potravín máme kúpiť, prihláste sa prosím v sakristii. Tu aj za každého účastníka od 15 rokov zaplatíte symbolickú sumu 2 eurá, zvyšok zaplatíme z farnosti.

16. 6. 2019

ROZLÚČKA S PÁNOM KAPLÁNOM

Srdečne Vás už teraz pozývame na rozlúčku s pánom kaplánom, ktorá bude v nedeľu 30.6.2019 po sv. omši o 11.00. Rozlúčka bude na farskom dvore a každého z vás týmto pozývame na guláš.
Pán kaplán od 1. júla 2019 bude pôsobiť v Bratislave - Rači.

16. 6. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.