Farské oznamy na 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  14. 10. 2019

  Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  15. 10. 2019

  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

 • Streda
  16. 10. 2019

  Sv. Hedvigy, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
  Sv. Margity Márie Alacoque, panny - ľubovoľná spomienka
  Sv. Gála, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  17. 10. 2019

  Sv. Ignáca Antiochijského - biskupa a mučeníka - spomienka

 • Piatok
  18. 10. 2019

  Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

 • Sobota
  19. 10. 2019

  Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jouges, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
  Sv. Pavla z Kríža, kňaza - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  20. 10. 2019

  29. nedeľa v cezročnom období - MISIJNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

13. 10. 2019

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 17.10., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách


13. 10. 2019

STRETKO MINIŠTRANTOV A DETÍ

Stretko miništrantov bude v utorok po večernej sv. omši, v rámci ktorého (v prípade dobrého počasia) budme hrať futbal.

Sv. omša za účasti detí bude v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

Deti pozývame na stretko, ktoré bude v piatok o 17.00.13. 10. 2019

MISIJNÁ NEDEĽA

Budúca nedeľa (20.10.2019) je tzv. misijná nedeľa. Týmto si chceme oživiť misijnú úlohu a v modlitbách intenzívnejšie myslieť na misijné dielo. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

13. 10. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

V piatok večer po sv. omši má na starosti upratovanie 1. skupina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.

13. 10. 2019

OKTÓBER - MESIAC MODLITBY POSV. RUŽENCA

V mesiaci október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca, sa modlievame od pondelka do piatka o 17.50 (v stredu 16.50) spoločne ruženec.

13. 10. 2019

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA FARNOSTI

Naša farnosť má Facebookovú stránku, na ktorej vás informujeme o dianí, akciách i ďalších zaujímavých či dôležitých informáciách súvisiacich so životom farnosti. Pozývame vás lajknúť stránku na adrese www.facebook.com/farnostsedembolestna

13. 10. 2019

KRESŤANSKÝ KOUČING

V našej farnosti ponúkame možnosť rozhovoru s kresťanským koučom. Kresťanská koučka p. Němcová, bude poskytovať tento typ rozhovoru pre jednotlivcov i páry v pondelky a piatky od 7:30 - 10:00 v priestoroch fary. V prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť mailom na adrese miriam.krestanskykouc@gmail.com a dohodnúť si termín stretnutia - mailová adresa je zverejnená na výveske i na webe našej farnosti.

13. 10. 2019

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Pripomíname, že sviatosť zmierenia vysluhujeme v našom farskom kostole vždy pol hodinu pred sv. omšou (okrem nedele). Počas sv. omše spovedáme, iba v prípade, že tento čas nie je dostatočný a je preto potrebné spovedať aj počas sv. omše. Úctivo vás prosíme, aby ste využívali na spoveď čas pred sv. omšou a neprichádzalo tak k zbytočným nedorozumeniam.
Pripomíname tiež, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi, s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne a bez vážneho dôvodu nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.