Farské oznamy na NEDEĽU ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  22. 4. 2019

  Veľkonočný pondelok

 • Utorok
  23. 4. 2019

  Veľkonočný utorok

 • Streda
  24. 4. 2019

  Veľkonočná streda

 • Štvrtok
  25. 4. 2019

  Veľkonočný štvrtok

 • Piatok
  26. 4. 2019

  Veľkonočný piatok

 • Sobota
  27. 4. 2019

  Veľkonočná sobota

 • Nedeľa
  28. 4. 2019

  Druhá veľkonočná nedeľa
  Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy pre farské spoločenstvo

21. 4. 2019

SV. OMŠE NA VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Na veľkonočný pondelok budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 9.30 a 18.30.

21. 4. 2019

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na slávenie veľkonočného trojdnia, pánovi kostolníkovi, všetkým, ktorí prišli poupratovať, ženám, ktoré pripravili kvetinovú výzdobu, spevákom, organistom, zborom, našim miništrantom a pomocníkom pri liturgii. Pán, Boh odmeň!

21. 4. 2019

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Na sviatok Božieho milosrdenstva pozývame popoludní o 15.00 na adoráciu v hodine Božieho milosrdenstva.

21. 4. 2019

NOVÉNA KU SVIATKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V našom kostole sa modlíme prípravnú Novénu ku sviatku Božieho milosrdenstva od Veľkého piatku do veľkonočnej soboty vždy 15 minút pred slávením liturgie.

21. 4. 2019

SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA

Na Veľkonočný pondelok počas sv. omší spovedať nebudeme. Počas veľkonočného týždňa budeme spovedať iba pred sv. omšou.

21. 4. 2019

SOBÁŠ

V sobotu 27.4.2019 počas svätej omše o 15.30 prijmú manželstvo snúbenci pán Martin Schuster a Hana Dudášová.

21. 4. 2019

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Od 9. 5. 2019 začne v našej farnosti príprava na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášku si môžete stiahnuť na farskom webe ( http://faraluky.sk/birmovanie/ ), alebo osobne zobrať zo stolíka pri sakristii. Je potrebné, aby kandidát odovzdal vyplnenú prihlášku do konca apríla 2019 osobne vo farskej kancelárii, kňazovi, alebo katechétke v škole. Dolná veková hranica kandidáta je 13. rokov, resp. 7. ročník ZŠ.

21. 4. 2019

STRETKÁ MINIŠTRANTOV A DETÍ

Pozývame na stretko starších miništrantov. Stretko je v utorok, začína svätou omšou o 18.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

21. 4. 2019

ZBIERKA NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Dnes je po sv. omšiach zbierka - farská ofera.

21. 4. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.