Farské oznamy na ŠTVRTÚ POSTNU NEDEĽU - LAETARE

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  20. 3. 2023

  Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
  (slávnosť preložená z 19. marca)

 • Utorok
  21. 3. 2023

  féria

 • Streda
  22. 3. 2023

  féria

 • Štvrtok
  23. 3. 2023

  féria

 • Piatok
  24. 3. 2023

  féria

 • Sobota
  25. 3. 2023

  Zvestovanie Pána
  (slávnosť)

 • Nedeľa
  26. 3. 2023

  PIATA POSTNA NEDEĽA - JUDICA

Oznamy pre farské spoločenstvo

19. 3. 2023

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Dnes o 17.00 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty, ktorú bude viesť a spevom doprevádzať náš chrámový zbor Mater Salvatoris. V piatok bude pobožnosť o 17.45 a budú ju viesť zdravotnícki zamestnanci.
Na budúcu nedeľu (26.3.) bude Krížová cesta o 15.00 v Marianke. Tu v kostole preto pobožnosť KC nebude.

19. 3. 2023

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude detské stretko.
V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí. Dobrovoľná krátka rodinná katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí tento týždeň nebude.

19. 3. 2023

ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA

V stredu 22.3. bude sv. omša aj o 18.30. Táto zádušná sv. omša bude obetované za zosnulého kňaza Jána Klimenta, ktorý pôsobil v našej farnosti ako kaplán.

19. 3. 2023

ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

19. 3. 2023

MAJÁLES - ZÁUJEM

V tomto roku zvažujeme usporiadať "Majáles". Nateraz zisťujeme predbežný záujem, aby sme vedeli objednať miestnosť (kvôli kapacite miest). Záujemcov prosíme, aby sa nezáväzne zapísali na hárok pri sakristii, v priebehu dnešného dňa.

19. 3. 2023

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

19. 3. 2023

O.Z. IMPULZ

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Impulz bude na na budúcu nedeľu (26.3.) po sv. omšiach predávať pred kostolom výrobky svojich klientov. Ich zakúpením podporíte fungovanie občianskeho združenia.

19. 3. 2023

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 3 a 4.

19. 3. 2023

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.