Farské oznamy na 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  24. 1. 2022

  Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  (spomienka)
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Utorok
  25. 1. 2022

  Obrátenie svätého Pavla, apoštola
  (sviatok)
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Streda
  26. 1. 2022

  Svätých Timoteja a Títa, biskupov
  (spomienka)

 • Štvrtok
  27. 1. 2022

  Svätej Angely Merici, panny
  (ľubovoľná spomienka)

 • Piatok
  28. 1. 2022

  Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
  (spomienka)

 • Sobota
  29. 1. 2022

  Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
  (ľubovoľná spomienka)

 • Nedeľa
  30. 1. 2022

  4. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

23. 1. 2022

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Na základe aktuálnej vyhlášky "ÚVZ" je možné, aby na bohoslužbe bolo 100 osôb. Bohoslužby sú v režime "OP", preto apelujeme na osobnú zodpovednosť a svedomie, keďže pri nedodržaní týchto opatrení hrozia sankcie.

23. 1. 2022

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ

V stredu o 17.30 pozývame deti na detskú sv. omšu. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke. Deti do 12 rokov sú automaticky v režime "OP".

23. 1. 2022

BIRMOVANCI - KATECHÉZA

Vo štvrtok bude o 19.30 online katechéza birmovancov.

23. 1. 2022

HROMNICE

Už teraz, takto v predstihu, oznamujeme, že na sviatok Obetovania Pána - 2. februára (streda), bude večerná sv. omša
o 18.30.

23. 1. 2022

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Vzhľadom na veľký výpadok príjmov v predchádzajúcom roku, nám vaše 2% veľmi pomôžu.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Ďakujeme veľmi!
Postup:
1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o "vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň".
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".
3. Z tohto "Potvrdenia" si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
4. Vypíšte "Vyhlásenie", k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do "Vyhlásenia" doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" spolu s "Potvrdením", doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

23. 1. 2022

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie má na starosti v piatok večer upratovacia skupina 1. Týmto úprimne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri odstraňovaní vianočnej výzdoby a následnom upratovaní.