Farské oznamy na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  18. 11. 2019

  Výročie posviacok bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  19. 11. 2019

  féria

 • Streda
  20. 11. 2019

  féria

 • Štvrtok
  21. 11. 2019

  Obetovanie Panny Márie - spomienka

 • Piatok
  22. 11. 2019

  Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

 • Sobota
  23. 11. 2019

  Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Kolumbána, opáta - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  24. 11. 2019

  NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

17. 11. 2019

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 21.11., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách


17. 11. 2019

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých od 18. rokov. Stretko je v utorok o 19.30.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.
Detské stretko bude v piatok o 17.00.

17. 11. 2019

PÚŤ - POĎAKOVANIE

V dňoch 6.-13.11.2019 sa uskutočnila farská púť do Svätej Zeme. Týmto chcem úprimne poďakovať cestovnej kancelárii AWERTOUR za zabezpečenie všetkého, aby sa púť mohla uskutočniť.
Srdečná vďaka patrí pani Márii Kováčikovej, ktorá ako zástupkyňa farnosti zabezpečila všetky technicko - organizačné náležitosti. Nech táto púť a obetavosť všetkých zaangažovaných prinesie hojné duchovné ovocie.

17. 11. 2019

SVATOMARTINSKÁ ZBIERKA - POĎAKOVANIE

Milunú nedeľu sa počas svätomartinskej zbierky vyzbieralo v našej farnosti 2732,57 €. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť!

17. 11. 2019

ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Na budúcu nedeľu bude prebiehať zbierka vincentínskej rodiny "Boj proti hladu" na podporu chudobných v rôznych častiach sveta. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť túto ušľachtilú vec.

17. 11. 2019

KALENDÁR 2020

Na stolíku pri sakristii si môžete zakúpiť kalendár Božieho milosrdenstva na rok 2020. Cena stolového kalendára - 2,50 €; nástenného - 2 €.

17. 11. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

V piatok večer po sv. omši má na starosti upratovanie 1. skupina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.

17. 11. 2019

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA FARNOSTI

Naša farnosť má Facebookovú stránku, na ktorej vás informujeme o dianí, akciách i ďalších zaujímavých či dôležitých informáciách súvisiacich so životom farnosti. Pozývame vás lajknúť stránku na adrese www.facebook.com/farnostsedembolestna

17. 11. 2019

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Pripomíname, že sviatosť zmierenia vysluhujeme v našom farskom kostole vždy pol hodinu pred sv. omšou (okrem nedele). Počas sv. omše spovedáme, iba v prípade, že tento čas nie je dostatočný a je preto potrebné spovedať aj počas sv. omše. Úctivo vás prosíme, aby ste využívali na spoveď čas pred sv. omšou a neprichádzalo tak k zbytočným nedorozumeniam.
Pripomíname tiež, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi, s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne a bez vážneho dôvodu nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.