Farské oznamy na PIATU POSTNU NEDEĽU - IUDICA

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  30. 3. 2020

  féria

 • Utorok
  31. 3. 2020

  féria

 • Streda
  1. 4. 2020

  féria

 • Štvrtok
  2. 4. 2020

  féria

 • Piatok
  3. 4. 2020

  féria

 • Sobota
  4. 4. 2020

  féria

 • Nedeľa
  5. 4. 2020

  KVETNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

29. 3. 2020

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Keďže v tomto roku nebudeme vysluhovať sviatosť zmierenia pri "spoločnej spovedi, za účasti viacerých kňazov", ponúkame možnosť sviatosť zmierenia prijať v týždni od pondelka do piatka; 8.00 - 9.00; 18.00 - 19.00.

Ak to naozaj NIE JE SÚRNE, prosím, zvážte situáciu a prípadne odložte sviatosť zmierenia do času, keď sa celá situácia upokojí a budeme fungovať v riadnom pastoračno-liturgickom režime. To pripomínam zvlášť tým, ktorí si zvyknú vykonávať "prvopiatkovú sv. spoveď".

Je dôležité dodržiavať všetky hygienické zásady, požívať rúško, rukavice, ak by bolo penitentov viac, tak rozostupy min. 1,5 m, medzi sebou nekomunikovať.

Po predbežnej dohode s kňazmi nášho dekanátu, by sme radi ponúkli "spoločnú sviatosť zmierenia, za účasti viacerých kňazov", ku koncu veľkonočného obdobia, kedy veríme, že súčasná kríza pominie.

29. 3. 2020

K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Verejné sv. omše sú z rozhodnutia KBS do 31.3.2020 zrušené. Sv. omše budeme slúžiť súkromne, pamätajúc na vás a všetky prijaté úmysly budú riadne odslúžené.

My kňazi zostávame s vami spojení v modlitbe a budeme hľadať spôsoby, ako vám byť blízko pri zachovaní preventívnych opatrení vyhýbania sa zhromažďovaniu. Sv. Otec sa modlil, aby sme my kňazi vyšli aj v ústrety chorým. Uvidíme, čo prinesú nasledujúce dni. Budem hľadať spôsob, ako vám byť blízko aj vysluhovaním sviatosti zmierenia pri zachovaní všetkých preventívnych opatrení. V prípade potreby sa na nás obráťte emailom: faraluky@gmail.com, 0917 355555, 02/63 815 389

S neverejným slávením svätej omše zostaňte duchovne spojení, Ježišova reálna prítomnosť medzi nami pôsobí na nás všetkých aj pri zachovaní týchto predpisov. Nezabúdajme na duchovné sväté prijímanie. Ježiš ani jeho Cirkev nás neopúšťa, zostávame duchovne spojení putom viery, nádeje a lásky.
Prinášam slová kardinála Bagnasca, predsedu Konferencie biskupov Talianska, ktoré napísal kňazom:
„Každodenná svätá omša, slávená doma za zatvorenými dverami, nech je miestom pastoračnej lásky, ktorá je srdcom našej spirituality, keďže eucharistické slávenie je prvým a najvyšším skutkom lásky k svetu. Vo svätej obete si uctievame reálnu Prítomnosť a v nej sa uskutočňuje hostina Božieho ľudu, na ktorú sú všetci ľudia vo viere pozvaní.
Nech je tento čas – uzatvára kardinál – príležitosťou na prehĺbenie nášho duchovného života prostredníctvom osobnej modlitby, adorácie, Božieho slova, štúdia, svätého ruženca, duchovného vedenia. Keď sme s Bohom, nikdy nie sme sami: stačí otvoriť mu srdce a požiadať ho, aby vstúpil, ako sa to stalo v Emauzoch: „Vošiel teda a zostal s nimi.“

Duchovné sväté prijímanie
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

29. 3. 2020

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Milí priatelia, bratia a sestry, keďže vznikli otázky ohľadom stretnutia ružencového bratstva, oznamujem, že až do ODVOLANIA, nebude stretnutie tohto bratstva a neprebehnú ani plánované voľby na ďalšie obdobie. Každý člen sa bude modliť až do najbližšieho stretnutia ten desiatok, ktorý mu bol pridelený 7. marca 2020.