Farské oznamy na 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  19. 8. 2019

  Sv. Jána Eudes, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  20. 8. 2019

  Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

 • Streda
  21. 8. 2019

  Sv. Pia X., pápeža - spomienka

 • Štvrtok
  22. 8. 2019

  Panny Márie Kráľovnej - spomienka

 • Piatok
  23. 8. 2019

  Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovoľná spomienka

 • Sobota
  24. 8. 2019

  Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

 • Nedeľa
  25. 8. 2019

  21. nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

18. 8. 2019

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší na mesiac september 2019 budeme zapisovať v pondelok 19.8. po večernej sv. omši.

18. 8. 2019

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Týmto dávame možnosť prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri. Prihlásiť sa je možné v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo cez e-mail.

18. 8. 2019

PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Snúbenci, ktorí sa plánujú zosobášiť v našej farnosti do konca januára 2020, nech sa prihlásia v úradných hodinách na farskom úrade do konca augusta, z dôvodu naplánovania termínov predmanželskej katechézy. Začiatok katechézy plánujeme v septembri.

18. 8. 2019

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU

Od pondelka 1.7.2019 až do 31.8.2019 budú v našom farskom kostole sv. omše vo všedné dni iba večer o 18.30, včítane stredy. Počas leta nebudú ani celodenné adorácie. V sobotu a nedeľu sv. omše budú ako zvyčajne. Na prvý piatok (5.7.; 2.8.) bude sv. omša aj ráno o 6.30. Na prvé piatky bude aj celodenná adorácia.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou; pondelok a piatok od 18.00 do 18.25; v utorok, stredu, štvrtok od 17.45 do 18.25. Spovedanie v nedeľu počas sv. omší bude podľa možností kňaza, momentálne prítomného vo farnosti. Spovedanie v prvopiatkovom týždni zostáva nezmenené (štvrtok a piatok od 17.00).

Počas letných mesiacov nebudú stretká mladých, detí, miništrantov, ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri.

18. 8. 2019

PÚŤ DO SV. ZEME

Naša farnosť plánuje usporiadať púť do Svätej Zeme. Termín púte je 6.11. - 13.11.2019. Cena púte je 670 €. Uvoľnilo sa niekoľko miest. Kto by mal záujem ísť na púť, nech sa prihlási u pani Márie Kováčikovej; t.č. 0915 733 582.

18. 8. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.