Farské oznamy na TRETIU PÔSTNU NEDEĽU - OCULI

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  8. 3. 2021

  féria

 • Utorok
  9. 3. 2021

  féria

 • Streda
  10. 3. 2021

  Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours - sviatok

 • Štvrtok
  11. 3. 2021

  féria

 • Piatok
  12. 3. 2021

  féria

 • Sobota
  13. 3. 2021

  féria

 • Nedeľa
  14. 3. 2021

  ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA - LAETARE

Oznamy pre farské spoločenstvo

7. 3. 2021

NEVEREJNÉ BOHOSLUŽBY

Aj naďalej, až do odvolania sú bohoslužby neverejné, okrem krstu, sobáša a pohrebu (s obmedzeným počtom osôb).

7. 3. 2021

ONLINE SV. OMŠE

Nedeľné sv. omše o 11.00 prenášame online prostredníctvom farského facebooku:
www.facebook.com/farnostsedembolestna
V prípade slávností a prikázaných sviatkov to bude vždy o 18.30.

7. 3. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší môžete nahlasovať cez farský e-mail, bez udania dňa a hodiny.

7. 3. 2021

FARSKÁ KANCELÁRIA, KATECHÉZA

Farská kancelária bude až do odvolania zatvorená. Otvorenie farskej kancelárie pre verejnosť bude závisieť od platných noriem vydaných Vládou SR. V súrnych úradných záležitostiach komunikujte s farnosťou cez farský email: faraluky@gmail.com
Stretká a katechézy budú pokračovať, tak ako je uvedené vyššie.

7. 3. 2021

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke: http://faraluky.sk/images/data/2_percenta_FaraLuky_2020.pdf
Je potrebné uviesť správne všetky údaje. Prosíme Vás, aby ste správne vyplnili "zdaňovacie obdobie 2020".
Ďakujeme veľmi!

7. 3. 2021

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

Fórum života organizuje 21. ročník celoslovenskej kampane „Deň počatého dieťaťa“, ktorá prebieha v období 1. až 25. marec. Posolstvom kampane je vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť za svoj vlastný život i za životy našich blízkych.

Dielo kampane možno podporiť kúpou virtuálnej bielej stužky na webovej stránke 25marec.sk , kde sa o „dni počatého dieťaťa“ dozviete bližšie informácie. Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku! Pomôžte nám šíriť myšlienku, že život je dar!

7. 3. 2021

PODEĽME SA!

Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa! (https://www.podelmesa.org/) Cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Aj tento rok pôjde o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach, za ktorým stojí známy kňaz otec Peter Gombita. S ním úzko spolupracuje aj organizácia Úsmev ako dar. Keďže v minulosti sa "Podeľme sa!" realizovalo formou rozdávania pôstnej polievky v komunitách, čo nie je teraz možné, v súčasnosti akcia prebieha v individuálnej forme, resp. v kreatívnom prevedení spoluorganizátora (Úsmevu ako dar) za dodržania všetkých protipandemických hygienických podmienok a opatrení. Zbierka trvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Účet, na ktorý je možné finančne prispieť: Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu 0029 4001 6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.