Farské oznamy na SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  6. 7. 2020

  Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  7. 7. 2020

  Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  8. 7. 2020

  féria

 • Štvrtok
  9. 7. 2020

  Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  10. 7. 2020

  féria

 • Sobota
  11. 7. 2020

  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok

 • Nedeľa
  12. 7. 2020

  Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

5. 7. 2020

NOVÝ KAPLÁN

Z rozhodnutia otca arcibiskupa bol menovaný s platnosťou od 1.07.2020 za kaplána v našej farnosti dp. Ján Fábik.
Pána kaplána srdečne vítame a prajeme mu hojnosť Božieho požehnania a potrebných milostí.

5. 7. 2020

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU - LETO

Od 1.7.2020 až do 31.8.2020 budú v našom farskom kostole sv. omše vo všedné dni iba večer o 18.30, včítane stredy. V sobotu a nedeľu sv. omše budú ako zvyčajne. Na prvý piatok (3.7.; 7.8.) bude sv. omša aj ráno o 6.30. Na prvé piatky bude aj celodenná adorácia.
Sv. omše v kaplnke sv. Cyrila a Metoda budú v soboty o 16.00 (s platnosťou na nedeľu). Duchovná služba pre chorých na oddeleniach bude zabezpečená riadne v utorky a soboty. Chorých nahlasujte na tel. č.: 0917 35 55 55.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou; pondelok a piatok od 18.00 do 18.25; v utorok, stredu, štvrtok od 17.45 do 18.25. V sobotu 7.30 - 7.55. Spovedanie v nedeľu počas sv. omší bude podľa možností kňaza, momentálne prítomného vo farnosti. Spovedanie v prvopiatkovom týždni zostáva nezmenené (štvrtok a piatok od 17.00). Na prvú sobotu v mesiaci 7.00 - 8.00.

Počas letných mesiacov nebudú stretká mladých, detí, miništrantov, ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri.

5. 7. 2020

ZAPISOVANIE LEKTOROV

Na stolíku pri sakristii je tabuľka na zapisovanie lektorov na mesiace júl, august. Prosím, o vykonávanie tejto dôležitej služby.

5. 7. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 1. Veľmi vás prosíme o pomoc pri upratovaní kostola, pretože táto služba úplne zlyháva. Apelujeme na spoluzodpovednosť za tento chrám.