Farské oznamy na 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  27. 9. 2021

  Svätého Vincenta de Paul, kňaza
  (spomienka)

 • Utorok
  28. 9. 2021

  Svätého Václava, mučeníka
  alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
  (ľubovoľná spomienka)

 • Streda
  29. 9. 2021

  Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  (sviatok)

 • Štvrtok
  30. 9. 2021

  Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  (spomienka)

 • Piatok
  1. 10. 2021

  Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
  (spomienka)

  Prvý piatok v mesiaci - deň úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 • Sobota
  2. 10. 2021

  Svätých anjelov strážcov
  (spomienka)

  Prvá sobota v mesiaci - fatimská

 • Nedeľa
  3. 10. 2021

  27. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

26. 9. 2021

CHARITATÍVNA ZBIERKA PRE KUBU

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

26. 9. 2021

PRVÝ PIATOK; KANCELÁRIA

Spovedať pred "prvým piatkom" budeme vo štvrtok 30.9. od 17.00, na "prvý piatok" 1.10. tiež od 17.00.

Kancelária bude v piatok 1.10. zatvorená.

26. 9. 2021

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 2.10. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


26. 9. 2021

AKTUÁLNE PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Od pondelka 20.9.2021 platia pre bohoslužby, podľa platného "covidautomatu", nové pravidlá. Vzhľadom na okolnosti v našej farnosti sv. omše vo všedné dni 6.30; 18.30 a v nedeľu 8.00; 9.30; 18.30 budú v režime "ZÁKLAD", t.j. 25% kapacity chrámu - 80 OSȎB a povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe. V tomto prípade vás úctivo prosíme, aby ste si vždy priniesli na papieriku napísané meno, priezvisku a telefonický kontakt, ktorý následne vhodíte do schránky pri vstupe do kostola.

Sv. omša v nedeľu o 11.00 bude v režime ZAOČKOVANÍ, t.j. bez obmedzenia počtu osôb. Prineste si zo sebou "Covid pass". Stále platia opatrenia R-O-R.

26. 9. 2021

KALENDÁR BM 2022; MALÝ MODLITEBNÍK

Po sv. omši si môžete zakúpiť "Kalendár BM na rok 2022". Cena kalendára je 3€.
Taktiež si môžete zakúpiť "Malý modlitebník kresťana katolíka". Cena modlitebníka je 1 €.

26. 9. 2021

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek pomohli a zapojili sa do prípravy hodového trojdnia a za všetky vaše milodary počas farskej hodovej ofery. Pán Boh všetkým odmeň a požehnaj!

26. 9. 2021

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na "prvé sv. prijímanie" si môžu prihlášku stiahnuť z farského webu http://faraluky.sk/eucharistia/, alebo požiť QR kód z plagátika na farskej nástenke, prípadne vyzdvihnúť si prihlášku pri sakristii. Prihlasovanie bude možné do 22.10.2021. Následne začnú katechézy.

26. 9. 2021

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU

Tí, ktorí v tomto šk. roku navštevujú 8. ročník ZŠ a starší, sa môžu prihlásiť na prípravu na sviatosť birmovania. Prihlášky sú dispozícii na farskom webe http://faraluky.sk/birmovanie/, alebo si môžete prihlášku vyzdvihnúť na stolíku pri sakristii. Prihlasovanie je možné do 22.10.2021. Následne začne katechéza.

26. 9. 2021

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 5 - mladí.