Farské oznamy na NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  21. 11. 2022

  Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
  (spomienka)

 • Utorok
  22. 11. 2022

  Svätej Cecílie, panny a mučenice
  (spomienka)

 • Streda
  23. 11. 2022

  Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka
  alebo Svätého Kolumbána, opáta
  (ľubovoľná spomienka)

 • Štvrtok
  24. 11. 2022

  Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  (spomienka)

 • Piatok
  25. 11. 2022

  Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  (ľubovoľná spomienka)

 • Sobota
  26. 11. 2022

  Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
  (ľubovoľná spomienka)

 • Nedeľa
  27. 11. 2022

  PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
  Začiatok nového cirkevného a liturgického roka.

Oznamy pre farské spoločenstvo

20. 11. 2022

ZASVÄTENIE NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU

Dnes sa na konci všetkých sv. omší koná "zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu".
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

20. 11. 2022

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude v pastoračke detské stretko.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí v pastoračke.

20. 11. 2022

SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA - POĎAKOVANIE

Dobročinná Svätomartinská zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2356,82 €. Pán Boh odmeň vašu štedrosť!

20. 11. 2022

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude stretnutie modlitby mužov.

20. 11. 2022

MINIŠTRANTSKÉ STRETKO

Miništrantov pozývame na stretko v Sobotu 3. decembra 2022 od 9:30 do 12.00 na fare. Tešiť sa môžu na rôzne hry a preto odporúčame, aby sa obliekli športovo. Pomohlo by nám, ak by mamičky miništrantov boli ochotné niečo napiecť :-)

20. 11. 2022

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 23.11. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich. Katechéza začína sv. omšou o 17.30.

20. 11. 2022

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

Na budúcu nedeľu (1. adventná) požehnáme adventné vence pri všetkých sv. omšiach. Prosíme vás, aby ste vence a sviece nekládli pred oltár, ale nechali si ich pri sebe, alebo ich položili v bočnej časti kostola, pri krstiteľnici.

RORÁTNE SV. OMŠE - v pondelky 28.11., 5.12, 12.12; o 6.00.

20. 11. 2022

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

V nedeľu 27. novembra 2022, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch "jesenná zbierka na charitu". Túto na budúcu nedeľu vykonáme pri všetkých sv. omšiach.

20. 11. 2022

SLADKÁ POMOC - MISIE

Dnes po doobedných sv. omšiach môžete podporiť misie zapojením sa do kampane "Sladká pomoc" - kúpou malej sladkosti za 1 €, 2€, pred farským kostolom.

20. 11. 2022

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 5 - mladí.