Farské oznamy na 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  27. 1. 2020

  Sv. Angely Merici, panny - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  28. 1. 2020

  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

 • Streda
  29. 1. 2020

  féria

 • Štvrtok
  30. 1. 2020

  féria

 • Piatok
  31. 1. 2020

  Sv. Jána Bosca, kňaza

 • Sobota
  1. 2. 2020

  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  2. 2. 2020

  Obetovanie Pána - sviatok

Oznamy pre farské spoločenstvo

26. 1. 2020

FAUSTÍNUM

Ctiteľov Božieho milosrdenstva pozývame dnes o 15.00
na formačné stretnutie v duchu spirituality sv. Faustíny. Na dnešné stretnutie prídu aj rehoľné sestry Matky Božieho milosrdenstva.

26. 1. 2020

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 30.1., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách.26. 1. 2020

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 1.2. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

26. 1. 2020

SVIATOK OBETOVANIE PÁNA

V nedeľu 2. februára 2020 bude sviatok Obetovania Pána. Všetky sv. omše začnú obradom požehnania sviec, ktoré si prosím, prineste zo sebou.

26. 1. 2020

STRETKO MINIŠTRANTOV A DETÍ

Stretko miništrantov bude v utorok po večernej sv. omši.
Sv. omša za účasti detí bude v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

Detské stretko v piatok nebude.26. 1. 2020

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

V dňoch 10. - 16. februára 2020 prebehne na Slovensku už po desiatykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva. Už zo samotnej povahy "veci" sa predpokladá, že do tejto kampane sú zapojené najmä (mladí) manželia a rodiny. Ak by bol niekto ochotný zobrať si koordináciu tejto kampane v našej farnosti "pod patronát" a pripraviť nejaké podujatia, aktivity etc. môže sa do stredy 29.1. prihlásiť u farára.

26. 1. 2020

BIBLICKÉ PREDNÁŠKY

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič.

26. 1. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 1.