Farské oznamy na 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  28. 9. 2020

  Sv. Václava, mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  29. 9. 2020

  Sv. Michala, Gabriela, Rafaela, archanjelov - sviatok

 • Streda
  30. 9. 2020

  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

 • Štvrtok
  1. 10. 2020

  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
  PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI - deň modlitieb za duchovné povolania

 • Piatok
  2. 10. 2020

  Svätých anjelov strážcov - spomienka
  PRVÝ PIATOK V MESIACI

 • Sobota
  3. 10. 2020

  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
  PRVÁ SOBOTA V MESIACI - fatimská

 • Nedeľa
  4. 10. 2020

  27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy pre farské spoločenstvo

27. 9. 2020

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 1.10.2020 bude pokračovať katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30 a po nej bude katechéza v skupinkách. Účasť birmovancov je NUTNÁ!

27. 9. 2020

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Do 15.10.2020 môžu rodičia prihlásiť svoje deti na prvé sv. prijímanie. Prihlášku si môžete zobrať zo stolíka pri sakristii. Vyplnenú prihlášku odovzdajte niektorému z kňazov, alebo katechétom v škole. Prvé stretnutie detí a rodičov bude v stredu 21.10. po večernej sv. omši (18.15 h).

27. 9. 2020

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

Z rozhodnutia pápeža Františka sa na budúcu nedeľu (4.10.) koná zbierka na "dobročinné diela Svätého Otca". Táto zbierka bola presunutá zo slávnosti sv. Petra a Pavla.

27. 9. 2020

OKTÓBER - MESIAC MODLITBY POSV. RUŽENCA

V mesiaci október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca, sa budeme modlievať od pondelka do piatka o 17.50 (v stredu 16.50) spoločne ruženec.

27. 9. 2020

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (1.10.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

27. 9. 2020

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom (2.10.) bude vo štvrtok a na prvý piatok od 17.00.

Kancelária farského úradu bude zatvorená.

27. 9. 2020

FATIMSKÁ SOBOTA

3.10. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

27. 9. 2020

OMŠE PRE SENIOROV, EPIDEM. OPATRENIA

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Bratislave, sv. omše v nedeľu ráno o 8.00 sú určené zvlášť pre seniorov. Toto usmernenie má odporúčajúci charakter.
Taktiež prosíme o dodržiavanie šachovnicového spôsobu sedenia, dezinfekciu rúk, nosenie rúška počas bohoslužieb a odporúčame prijímanie Eucharistie na ruku.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe zákazu návštev v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, až do odvolania nebudú sv. omše v kaplnke.

27. 9. 2020

SEMINÁR DKÚ

Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com . Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže (Biblická olympiáda, Biblia pre všetkých,) pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

27. 9. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacie skupiny 3 a 4. Veľmi vás prosíme o pomoc pri upratovaní kostola.