Farské oznamy na 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  4. 7. 2022

  Svätej Alžbety Portugalskej
  (ľubovoľná spomienka)

 • Utorok
  5. 7. 2022

  Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
  (slávnosť)

 • Streda
  6. 7. 2022

  Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
  (ľubovoľná spomienka)

 • Štvrtok
  7. 7. 2022

  Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza
  (ľubovoľná spomienka)

 • Piatok
  8. 7. 2022

  féria

 • Sobota
  9. 7. 2022

  Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
  (ľubovoľná spomienka)

 • Nedeľa
  10. 7. 2022

  15. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

3. 7. 2022

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU - LETO

Od 4.7.2022 až do 31.8.2022 budú v našom farskom kostole sv. omše vo všedné dni iba večer o 18.30, včítane stredy. V sobotu a nedeľu sv. omše budú ako zvyčajne. Na prvý piatok 5.8.2022 bude sv. omša aj ráno o 6.30. Na prvý piatok bude aj celodenná adorácia.
Sv. omše v kaplnke sv. Cyrila a Metoda sú dočasne zrušené, vzhľadom na uzavretie nemocnice pre návštevy. Duchovná služba pre chorých na oddeleniach bude zabezpečená iba vo veľmi vážnych a súrnych prípadoch. Chorých nahlasujte na tel. č.: 0917 35 55 55.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou; pondelok a piatok od 18.00 do 18.25; v utorok, stredu, štvrtok od 17.45 do 18.25. V sobotu 7.30 - 7.55. Spovedanie v nedeľu počas sv. omší bude podľa možností kňaza, momentálne prítomného vo farnosti. Spovedanie v prvopiatkovom týždni zostáva nezmenené (štvrtok a piatok od 17.00). Na prvú sobotu v mesiaci (6.8.2022) 7.00 - 8.00.

Počas letných mesiacov nebudú stretká mladých, detí, miništrantov, ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri. Nebudú ani celodenné adorácie vo štvrtky a piatky (okrem prvého piatku 5.8.2022). Adorácie budú opäť obnovené po letných prázdninách.

3. 7. 2022

NEMOCNICA - SV. OMŠE

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, UNB vydala zákaz návštev v nemocnici. Z tohto dôvodu sú sv. omše v nemocničnej kaplnke, až do odvolania, zrušené. Návšteva kňaza pre chorých na oddeleniach je možná iba vo veľmi vážnom prípade, resp. zdravotnom stave chorého.

3. 7. 2022

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

5. 7. je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Táto slávnosť nie je prikázaný sviatok, avšak je to deň pracovného pokoja. Sv. omše budú preto 8.00; 9.30; 18.30.
Z dôvodu prítomnosti iba jedného kňaza, v tento deň spovedať nebudeme.
Vzhľadom na nedobrú epidemiologickú situáciu a uzavretie nemocnice pre návštevy, sv. omša 5.7. v kaplnke nebude.

3. 7. 2022

NOVÝ DIAKON

V nedeľu 10.7. na sv. omši o 11.00 privítame v našej farnosti novovysväteného diakona - nášho rodáka br. Andreja Makovníka DCJM, ktorý sa nám prihovorí aj v homílii. Všetkých vás pozývame na túto slávnosť.

3. 7. 2022

PÚŤ DO SV. ZEME - KONTAKT

Nezáväzné prihlasovanie na púť do SZ bolo uzavreté. Prosíme vás, aby ste váš záujem potvrdili odovzdaním kontaktných údajov (meno a priezvisko, telefón, e-mail, poštovú adresu) v sakristii, do 10.7.2022.

3. 7. 2022

SYNODÁLNY PROCES FARNOSTI

Farská fáza synodálneho procesu sa v našej farnosti oficiálne uzatvorila dňa 14. 6. 2022 odoslaním spracovanej syntézy arcidiecéznemu synodálnemu tímu. Farský synodálny tím súčasne vypracoval aj zhrnutie procesu pre farnosť, ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola a môžete si ho vziať. Na jeseň 2022 budeme o záveroch synodálneho procesu v našej farnosti, uvedených v texte, hovoriť na pastoračnom stretnutí farníkov. Konkrétny dátum stretnutia bude včas oznámený po prázdninách.

3. 7. 2022

ZBIERKA

"Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca", ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1074,83€. Nech Pán odmení vašu štedrosť!

3. 7. 2022

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 1.