Poriadok bohoslužieb

Aktuálne pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.1.2021.
Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).
Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30.
Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola    (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity      (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade). Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom.

Sväté omše cez rok okrem letných prázdnin

Pondelok:              18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30 - sv. omša aj pre birmovancov

Piatok:         6.30 a 18.30

Sobota:        8.00 

Nedeľa:       8.00; 9.30; 11.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30

 

Od 11.11.2021 platí na základe rozhodnutia diecézneho biskupa DIŠPENZ od povinnosti účasti veriacich na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Úmysly sv. omší zapisuejeme vždy v prvý pondelok v mesiaci, na nasledujúci mesiac.

Úmysly sv. omší na mesiac marec, budeme zapisovať v pondelok 14.2.2022 po večernej sv. omši. 

Sväté omše cez letné školské prázdniny (júl - august)

Pondelok až piatok:       18.30
Sobota:                           8.00

                                       16.00 Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v nemocnici


Nedeľa:                           8.00; 9.30; 11.00; 18.30


Prikáz. sviat. v prac. dni:  6.30;17.00;18.30

 

Adorácie

Každý štvrtok a piatok od 7.00 - 18.00

 

Iné pobožnosti

Prvý piatok v mesiaci - adorácia od 7.00; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 18.00

Korunka Božieho milosrdenstva: štvrtok a  piatok o 15.00

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7:00

(pobožnosť Fatimskej soboty je spojená s adoráciou 7:00 - 7:50; 8:00 sv. omša)

 

Sväté omše v nemocničnej kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul.

Sobota (vigília nedele): 16.00 - dočasne sa neslúži!

 

 

Sväté omše v kaplnka Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ul.

Štvrtok: 7.50

 

Spoveď

 

Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem sobotnej a nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.

V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 
Počas letných prázdnin (júl - august) spovedáme:
Pondelok a Piatok: 18.00 - 18.25
Utorok, Streda, Štvrtok: 17.45 - 18.25
V prvopiatkovom týždni: Štvrtok a Piatok: 17.00 - 19.00
Spovednie v nedeľu počas sv. omší je závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 

Kresťanská psychologická poradňa

Streda: 9.00 - 16.00; 17.30 - 19.00

Možnosť dohodnúť si stretnutie s psychologičkou e-mailom: elena.lamackova@zoznam.sk

Kresťanský koučing

Pondelok a piatok: 7.30 - 10.00

V prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť mailom na adrese: miriam.krestanskykouc@gmail.com a dohodnúť si termín stretnutia.