Poriadok bohoslužieb

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
 
Ďakujeme a vyprosujeme vám hojnosť Božieho požehnania, pokoja a trpezlivosti.

 

Sväté omše cez rok okrem letných prázdnin

Pondelok:              18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30

Piatok:          6.30 a 18.30

Sobota:        8.00; 16.00 (kaplnka sv. Cyrila a Metoda v nemocnici - sv. omša je až do odvolania ZRUŠENÁ!!!); 18.30

                    Nedeľa:        8.00; 9.30; 11.00; 17.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30

 

Úmysly sv. omší zapisuejeme vždy v prvý pondelok v mesiaci, na nasledujúci mesiac.  

Vzhľadom na vzniknutú situáciu môžete úmysly sv. omší nahlasovať prostredníctvom farského e-mailu: faraluky@gmail.com (neuvádzajte prosím deň ani hodinu). 

  

Sväté omše cez letné školské prázdniny (júl - august)

Pondelok až piatok:       18.30
Sobota:                            8.00
Nedeľa:                            8.00; 9.30; 11.00; 18.30
Prikáz. sviat. v prac. dni:  6.30;17.00;18.30

 

Adorácie

Každý štvrtok a piatok od 7.00 - 18.00

 

Iné pobožnosti

Prvý piatok v mesiaci - adorácia od 7.00; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 18.00

Korunka Božieho milosrdenstva: každý deň štvrtok a  piatok o 15.00

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7:00

(pobožnosť Fatimskej soboty je spojená s adoráciou 7:00 - 7:50; 8:00 sv. omša)

 

Sväté omše v nemocničnej kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul.

Sobota (Vigília nedele): 16.00 

 

 

Sväté omše v kaplnka Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ul.

Štvrtok: 7.50

 

Spoveď

 

Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem sobotnej a nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.

V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
Počas pandemického stavu spovedáme v priestoroch fary (za kostolom). Na sv. spoveď prichádzajte cez farský dvor, nie cez kostol. 
 
Počas letných prázdnin (júl - august) spovedáme:
Pondelok a Piatok: 18.00 - 18.25
Utorok, Streda, Štvrtok: 17.45 - 18.25
V prvopiatkovom týždni: Štvrtok a Piatok: 17.00 - 19.00
Spovednie v nedeľu počas sv. omší je závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 

Kresťanská psychologická poradňa

Streda: 9.00 - 16.00; 17.30 - 19.00

Možnosť dohodnúť si stretnutie s psychologičkou e-mailom: elena.lamackova@zoznam.sk

Kresťanský koučing

Pondelok a piatok: 7.30 - 10.00

V prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť mailom na adrese: miriam.krestanskykouc@gmail.com a dohodnúť si termín stretnutia.