Poriadok bohoslužieb

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať

a. potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b. certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Maximálny počet účastníkov na sv. omši je 6, vrátane kňaza a kostolníka.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme 30 min. pred sv. omšou.

Na sv. omšu a sviatosť zmierenia prichádzajte od vchodu na farský úrad. Na sv. omši môžu byť tí, ktorí majú „úmysel sv. omše“.

Je zakázané zhromažďovať sa počas sv. omše pred kostolom, aby to nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. Individuálne po sv. omši podáme sv. prijímanie. 

 

Dôležité:

  1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
  3. Zákaz podávania rúk.

 

Sv. omše v nedeľu večer dočasne nebudeme sláviť. Prijaté úmysly na ndeľnú sv. omšu večer budú presunuté na náhradný termín.

18.10. o 18.30 - Poďakovanie za syna Michala a prosba o ďalšiu Božiu pomoc (presunuté na 20.11. o 18,30)

25.10. o 18.30 - + dcéra Mária a jej + starí rodičia Mária a Martin a Helena a Jozef, + Štefan a Miroslav (presunuté na 22.11. o 11,00)

1.11. o 18.30 - Za novomanželov Danielu a Ivana (presunuté na 23.11 o 18,30)

Sväté omše cez rok okrem letných prázdnin

Pondelok:              18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30

Piatok:          6.30 a 18.30

Sobota:        8.00; 16.00 (kaplnka sv. Cyrila a Metoda v nemocnici) - až do odvolania sú kvôli pandémii sv. omše o 16.00 v nemocnici ZRUŠENÉ!

                    Nedeľa:        8.00; 9.30; 11.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30

 

Úmysly sv. omší zapisuejeme vždy v prvý pondelok v mesiaci, na nasledujúci mesiac.  

 

Sväté omše cez letné školské prázdniny (júl - august)

Pondelok až piatok:       18.30
Sobota:                            8.00
Nedeľa:                            8.00; 9.30; 11.00; 18.30
Prikáz. sviat. v prac. dni:  6.30;17.00;18.30

 

Adorácie

Každý štvrtok a piatok od 7.00 - 18.00

 

Iné pobožnosti

Prvý piatok v mesiaci - adorácia od 7.00; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 18.00

Korunka Božieho milosrdenstva: každý deň štvrtok a  piatok o 15.00

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7:00

(pobožnosť Fatimskej soboty je spojená s adoráciou 7:00 - 7:50; 8:00 sv. omša)

 

Sväté omše v nemocničnej kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul.

Sobota (Vigília nedele): 16.00 - až do odvolania sú kvôli pandémii sv. omše v nemocnici ZRUŠENÉ!

 

 

Sväté omše v kaplnka Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ul.

Štvrtok: 7.50

 

Spoveď

Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem sobotnej a nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
Počas pandemického stavu spovedáme v priestoroch fary (za kostolom). Na sv. spoveď prichádzajte cez farský dvor, nie cez kostol. 
 
Počas letných prázdnin (júl - august) spovedáme:
Pondelok a Piatok: 18.00 - 18.25
Utorok, Streda, Štvrtok: 17.45 - 18.25
V prvopiatkovom týždni: Štvrtok a Piatok: 17.00 - 19.00
Spovednie v nedeľu počas sv. omší je závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 

Kresťanská psychologická poradňa

Streda: 9.00 - 16.00; 17.30 - 19.00

Možnosť dohodnúť si stretnutie s psychologičkou e-mailom: elena.lamackova@zoznam.sk

Kresťanský koučing

Pondelok a piatok: 7.30 - 10.00

V prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť mailom na adrese: miriam.krestanskykouc@gmail.com a dohodnúť si termín stretnutia.