Poriadok bohoslužieb

Sväté omše cez rok okrem letných prázdnin

Pondelok:    6.30 a 18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30

Piatok:          6.30 a 18.30

Sobota:        8.00

Nedeľa:        8.00; 9.30; 11.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30 

 

Sväté omše cez letné školské prázdniny

Pondelok až piatok:       18.30
Sobota:                            8.00
Nedeľa:                            8.00; 9.30; 11.00; 18.30
Prikáz. sviat. v prac. dni:  6.30;17.00;18.30

 

Adorácie

Štvrtok a piatok: 7.00 - 18.30

Iné pobožnosti

Prvý piatok v mesiaci - adorácia od 7.00; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 18.00

Korunka Božieho milosrdenstva: každý deň štvrtok a  piatok o 15.00

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7:00

(pobožnosť Fatimskej soboty je spojená s adoráciou 7:00 - 7:50; 8:00 sv. omša)

 

Sväté omše v nemocničnej kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul.

Utorok: 16.00

Sobota (Vigília nedele): 16.00

Prikázané sviatky: 16.00

 

Sväté omše v kaplnka Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ul.

Štvrtok: 7.50

 

Spoveď

Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 

Kresťanská psychologická poradňa

Streda: 9.00 - 16.00; 17.30 - 19.00

Možnosť dohodnúť si stretnutie s psychologičkou e-mailom: elena.lamackova@zoznam.sk