Album - VÝLET DO ŠAŠTÍNA

 
Nad hlavným vchodom nás vítal známy nadpis, ktorým naši predkovia vyjadrili želanie, aby Matka bolestná potešovala hriešnikov, ktorí v ňu dúfajú...
Vonku, pred šaštínskou bazilikou sme si prezreli aj trohrannú kaplnku, kde bola pôvodne umiestnená milostivá soška Panny Márie Šaštínskej...
Vonku, v parku, pred bazilikou, je aj veľká socha Panny Máre Sedembolosetnej...
Pohľad na kláštor, ktorý bezprostredne susedí a je prepojený s bazilikou v Šaštíne...
Po návšteve Šaštína sme sa vybrali na mimoriadne vzácne miesto: ku kostolíku v Kopčanoch...
Kostolík v Kopčanoch je zasvätený sv. Margite Antiochijskej...
Potom nasledovala cesta do Skalice - bývalého slobodného kráľovského mesta, kde sme si prezreli farský kostol...
Nachádzame sa vo vnútri farského kostola v Skalici...
Pri obci Rybky sme navštívili 27m vysoký jubilejný kríž. Každoročne na sviatok Božieho milosrdentva sa na tomto mieste slávi svätá omča...
Sme pri
Fotografia pred farským kostolom v Senici. Boli sme aj vo vnútri na krátku modlitbu pri betleheme...
Nočný výstup na Bradlo - k mohyle, kde je pochovaný minister Dr. gen. Milan Rastislav Štefánik...
Návšteva na piešťanskej fare, vo farnosti sv. Cyrila a Metoda, u pána kaplána Michala Kollára...
Pohľad na interiér bazilky minor v Šaštíne - oltár s milostivou sochou Panny Márie Sedembolestnej...
Pohľad na interiér bazilky minor v Šaštíne - chór a organ - jeden z najväčších na Slovensku...
Pohľad na šaštínsku bazilku a kláštor bratov Saleziánov i na saleziánske gymnázium, ktoré vychovalo niekoľko kňazov...
Zvonica v centre obce Kopčany...
Najstarší stojaci kostolík na Slovensku (cca 9. stor.) i v celej strednej Európe...
Interiér - oltár - farského kostola v Skalici...
Mnoho zaujímavých informácií o farskom kostole v Skalici nám povedal pán kaplán Radoslav Šaškovič. Ďakujeme! :)
Kríž pri obci Rybky má výšku 27m a je to objekt viditeľný aj z vesmíru (pozrite si google maps a uvidíte ho)...
Odfotili sme sa pri základni kríža, kde je malá kaplnka Božieho milosrdenstva...
Nápis na kríži vo výške okolo 20m...
Obraz Božieho milosrdenstva v kaplnke, ktorá je v základni kríža.
Tu sme trošku pripomenuli slová žalmu: ...i keby som mal ísť tmavou dolinou... :)

02. 01. 2014

VÝLET DO ŠAŠTÍNA

V súvislosti so začiatkom jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie sa niektorí animátori našej farnosti spolu s pánom kaplánom boli pozrieť na krásy Záhoria. Prvá zastávka bola v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Späť na galérie