"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Vaše úmysly

Sem môžete aj vy pripojiť svoj úmysel, prosbu či vďaku. Úmysel sa zobrazí na stránke hneď po jeho schválení.