Oznamy: Úmysly sv. omší na 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  24. 9. 2018

  6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zojku a celú rodinu

  18.30 + starí rodičia z oboch strán, + Pavol a Mária, + brat Peter

 • Utorok
  25. 9. 2018

  6.30 + Martin a Mária a za všetkých zosnulých z rodiny

  18.30 + Helena

 • Streda
  26. 9. 2018

  6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tobiáša

  17.30 + manželka Eva, + dcéra Viktória

 • Štvrtok
  27. 9. 2018

  6.30 + Vojtech, Cyril a ostatní súrodenci

  18.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu a Štefana

 • Piatok
  28. 9. 2018

  6.30 + Mária a Jozefína

  18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Agátu a jej rodinu

 • Sobota
  29. 9. 2018

  8.00 Poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea s prosbou o požehnanie do ďalších rokov života

 • Nedeľa
  30. 9. 2018

  8.00 Poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea s prosbou o zdravie a požehnanie do ďalších rokov

  9.30 Za farníkov

  11.00 + manžel a otec Rudolf

  18.30 + rodičia Jozef a Albína a starí rodičia z oboch strán