Oznamy: Úmysly sv. omší na TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 • Pondelok
  19. 4. 2021

  18.30 + Terézia

 • Utorok
  20. 4. 2021

  6.30 + otec Milan
  18.30 Za Božiu pomoc a ochranu pre zasvätené osoby

 • Streda
  21. 4. 2021

  6.30 Za zdravie a B. požehnanie pre Zojku a Lauru, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci
  17.30 Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre sestru Oľgu a švagra Ivana

 • Štvrtok
  22. 4. 2021

  6.30 + dedko Peter
  18.30 Za Božie požehnanie pre Miriam a Patríciu a ich rodiny

 • Piatok
  23. 4. 2021

  6.30 Za Božiu pomoc a ochranu pre celu rodinu; za oslobodenie z ezoteriky, od závislosti na internete, od smilstva, mamony a pýchy pre členov rodiny
  18.30 Za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre sestru Oľgu a švagra Ivana

 • Sobota
  24. 4. 2021

  8.00 Za milosť pokánia a sviatostného života pre manžela a deti
  18.30 Na úmysel celebranta

 • Nedeľa
  25. 4. 2021

  8.00 Za duše v očistci ako vynáhradu zanedbania skutkov lásky k Bohu a blížnemu počas života
  9.30 Za farníkov
  11.00 Na úmysel celebranta
  18.30 Na úmysel celebranta