Oznamy: Úmysly sv. omší na 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  18. 2. 2019

  6.30 Za Božiu pomoc a šťastnú hodinu smrti pre tetu Milku
  18.30 + Marta


 • Utorok
  19. 2. 2019

  6.30 + matka Eva a starí rodičia Miroslav a Annamária; Za zdravie a Božiu pomoc pre otca Vladimíra
  18.30 + rodičia Ružena a Štefan, brat Pavol a starí rodičia Komorní a Čulenoví

 • Streda
  20. 2. 2019

  6.30 + rodičia Martin a Mária
  17.30 + rodičia Štefan a Helena

 • Štvrtok
  21. 2. 2019

  6.30 + rodičov z oboch strán, Jozef; Za zdravie a Božie požehnanie pre Denisa
  18.30 + rodičia Ondrej a Emília

 • Piatok
  22. 2. 2019

  6.30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Klementa a rodinu Beaty
  18.30 Poďakovanie za doterajší život a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov

 • Sobota
  23. 2. 2019

  8.00 Za Matúša pri príležitosti 9 narodenín

 • Nedeľa
  24. 2. 2019

  8.00 + Andrej
  9.30 Za farníkov
  11.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum 50. rokov a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre jubilantku a celú jej rodinu
  18.30 + otec Emil a jeho rodičia; Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu