"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Oznamy: Úmysly sv. omší na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  20. 11. 2017

  6.30:(K) za duše zosnulých, na ktorých nik nepamätá
  18.30:(F) +rodičia Jozef a Pavlína; +ostatná rodina; za Božie požehnanie pre živú rodinu

 • Utorok
  21. 11. 2017

  6.30:(F) poďakovanie za dar života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Klementa
  18.30:(K) +manžel Rudolf

 • Streda
  22. 11. 2017

  6.30:(K) +matka Ľudmila; +starí rodičia z oboch strán
  17.30:(F) +rodičia Vincent a Paulína; +otec Anton

 • Štvrtok
  23. 11. 2017

  6.30:(K) +rodičia Pavol a Mária; Vojtech a Helena; +súrodenci
  18.30:(F) +rodičia Františka a Jozef Hlubikovci; +synovia Jozef a František

 • Piatok
  24. 11. 2017

  6.30:(F) +rodina
  18.30:(K) +matka Helena; +Mária

 • Sobota
  25. 11. 2017

  8.00:(K) +rodičia; +brat; +ostatná rodina; za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu

 • Nedeľa
  26. 11. 2017

  8.00:(K) +rodičia Anna a Vladimír; +brat Anton; +starí rodičia
  9.30:(F) za farníkov
  11.00:(K) +manžel a otec Karol
  18.30:(F) +Eva a jej matka Viktória