Farské oznamy na

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  14. 10. 2019

  Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  15. 10. 2019

  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

 • Streda
  16. 10. 2019

  Sv. Hedvigy, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka
  Sv. Margity Márie Alacoque, panny - ľubovoľná spomienka
  Sv. Gála, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  17. 10. 2019

  Sv. Ignáca Antiochijského - biskupa a mučeníka - spomienka

 • Piatok
  18. 10. 2019

  Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

 • Sobota
  19. 10. 2019

  Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jouges, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
  Sv. Pavla z Kríža, kňaza - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  20. 10. 2019

  29. nedeľa v cezročnom období - MISIJNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo