Farské oznamy na

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  19. 11. 2018

  féria

 • Utorok
  20. 11. 2018

  Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  21. 11. 2018

  Obetovanie Panny Márie - spomienka

 • Štvrtok
  22. 11. 2018

  Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

 • Piatok
  23. 11. 2018

  Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Kolumbána, opáta - ľubovoľná spomienka

 • Sobota
  24. 11. 2018

  Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 • Nedeľa
  25. 11. 2018

  34. nedeľa v cezročnom období
  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo