Farské oznamy na PRVÚ PȎSTNU NEDEĽU - INVOCAVIT

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  2. 3. 2020

  féria

 • Utorok
  3. 3. 2020

  féria

 • Streda
  4. 3. 2020

  féria

 • Štvrtok
  5. 3. 2020

  féria
  Prvý štvrtok v mesiaci

 • Piatok
  6. 3. 2020

  féria
  Prvý piatok v mesiaci

 • Sobota
  7. 3. 2020

  féria
  Prvá sobota v mesiaci

 • Nedeľa
  8. 3. 2020

  DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA - REMINISCERE

Oznamy pre farské spoločenstvo

1. 3. 2020

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je po sv. omšiach jarná zbierka na katolícku charitu.

1. 3. 2020

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 5.3., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách.1. 3. 2020

STRETKO MLADÝCH A SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ

Pozývame na stretko mladých. Stretko je v utorok o 19.30.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.


1. 3. 2020

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok 5.3. vás pozývame o 17.15 na modlitby za kňazov a nové kňazské povolania. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

1. 3. 2020

PRVÝ PIATOK

Spovedanie v prvopiatkovom týždni bude vo štvrtok a v piatok od 17.00. Ostatné dni týždňa pol hodinu pred sv. omšami.

1. 3. 2020

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 7.3. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

1. 3. 2020

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

V pondelok 2.3. po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl 2020.

1. 3. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 1.

1. 3. 2020

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na stolíku pri vstupe do kostola, alebo na stiahnutie (v pravom hornom rohu EXPORT) nájdete tu: https://www.pdfpro.co/files/t0s1txqx0zc-b98e5bd1
Minulý rok sme z 2% vašich daní zrekonštruovali pastoračnú miestnosť, vybavili sme ju potrebnou technikou a čiastočne sme uhradili farský prímestský tábor. Ďakujeme!

1. 3. 2020

SV. OMŠE - BISKUP J. HAĽKO

Vo všetky pôstne nedele bude mať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko počas svätých omší v Kostole sv. Ladislava o 17.30 hod. pôstne kázne na tému „Slová svätej spovede“. Názvy jednotlivých tematických kázní sú: „Spovedám sa všemohúcemu Bohu“ (1. III.), „aj tebe otče duchovný“ (8. III.), „že som od poslednej spovede“ (15. III.), „spáchal tieto hriechy...“ (22. III.), „a ja ťa rozhrešujem“ (29. III.), „sľubujem, že sa polepším“ (5. IV.). Srdečne pozývame všetkých veriacich.

1. 3. 2020

LEKCIO DIVINA

V stredu 4. marca 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Sila – „Keď som slabý, vtedy som silný“ (2Kor 12, 10)

1. 3. 2020

KRÍŽOVÉ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Eucharistická adorácia bude vždy v piatok ukončená pred pobožnosťou krížovej cesty.
Na stolíku pri sakristii je tabuľka, kde sa môžu zapísať spoločenstvá, modlitebné skupiny z našej farnosti, ktoré by chceli viesť niektorú pobožnosť krížovej cesty.

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty. Trasy a zastávky tohto autobusu nájdete na farskej výveske. Začiatok Krížovej cesty v Marianke bude vždy o 15:00 hod.

V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.