Farské oznamy na 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  18. 2. 2019

  féria

 • Utorok
  19. 2. 2019

  féria

 • Streda
  20. 2. 2019

  féria

 • Štvrtok
  21. 2. 2019

  Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  22. 2. 2019

  Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok

 • Sobota
  23. 2. 2019

  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

 • Nedeľa
  24. 2. 2019

  Siedma nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

17. 2. 2019

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

V stredu 20.2. bude katechéza prvoprijímajúch detí. Stretnutie začína sv. omšou o 17.30 a po nej bude nasledovať katechéza. Účasť rodičov a detí je nutná.

17. 2. 2019

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je v utorok na fare o 19.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

17. 2. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 5 - mládež. Prosíme Vás o pomoc pri upratovaní nášho kostola.

17. 2. 2019

PETÍCIA

Stále prebieha petícia, proti plánovanému zastavaniu trávnatej plochy pri kostole Sv. Rodiny. Do petície sa môžte zapojiť svojim podpisom po sv. omši, pred kostolom.

17. 2. 2019

PÚŤ DO SV. ZEME

Naša farnosť plánuje usporiadať púť do Svätej Zeme. Termín púte je 6.11. - 13.11.2019. Cena púte je 670 €. Bližšie informácie sú na farskej nástenke, aj na stolíku pri kancelárii. Prihlásiť sa môžete u pani Márie Kováčikovej (t.č. 0915 733 582) do konca februára. Celkový počet prihlásených je max. 55 ľudí.

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie večera /podľa času príletu, v prípade neskorého príletu, obed v Betleheme/ a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 20,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu /orientačná cena 35,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Cestou krátka prehliadka Emauz / podľa času odletu/. Následný odlet do Viedne s predpokladaným príletom do Viedne 18.45 hod. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.