Farské oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  20. 8. 2018

  Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

 • Utorok
  21. 8. 2018

  Sv. Pia X., pápeža - spomienka

 • Streda
  22. 8. 2018

  Panny Márie Kráľovnej - spomienka

 • Štvrtok
  23. 8. 2018

  Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  24. 8. 2018

  Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

 • Sobota
  25. 8. 2018

  Sv. Ľudovíta - ľubovoľná spomienka
  Sv. Jozefa Kalazanského - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  26. 8. 2018

  21. Nedeľa cez rok

Oznamy pre farské spoločenstvo

19. 8. 2018

PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Snúbenci, ktorí sa plánujú zosobášiť v našej farnosti do konca januára 2019, nech sa prihlásia v úradných hodinách na farskom úrade do konca augusta, z dôvodu naplánovania termínov predmanželskej katechézy.

19. 8. 2018

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Stále je možné prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, na prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri. Prihlásiť sa možete v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

19. 8. 2018

SPOVEDANIE POČAS TÝŽDŇA

V nasledujúcom týždni bude možné pristúpiť ku svätej spovedi polhodinu pred svätou omšou. Nakoľko pán farár bude na výlete s miništrantmi. Ďakujeme za pochopenie.

19. 8. 2018

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 3.skupina. Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola i nových dobrovoľníkov a o ich zapojenie sa do skupín.