Farské oznamy na DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĹU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  29. 4. 2019

  Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

 • Utorok
  30. 4. 2019

  Sv. Pia V., pápeža - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  1. 5. 2019

  Sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  2. 5. 2019

  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

 • Piatok
  3. 5. 2019

  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok

 • Sobota
  4. 5. 2019

  Sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  5. 5. 2019

  Tretia veľkonočná nedeľa

Oznamy pre farské spoločenstvo

28. 4. 2019

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Dnes popoludní o 15.00 na adoráciu v hodine Božieho milosrdenstva a na spoločnú modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

28. 4. 2019

PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

Na prvý štvrtok (2.5.) vás pozývame o 17.00 na eucharistickú adoráciu s modlitbami za nové kňazské povolania. Modlitby budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

28. 4. 2019

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom (3.5.) bude vo štvrtok a piatok od 17.00. Inak pol hodinu pred sv. omšou, podľa potreby aj počas sv. omše.

28. 4. 2019

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 4. mája 2019 bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

28. 4. 2019

REKONŠTRUKCIA PASTORAČNEJ MISTNOSTI

Vzhľadom na rekonštrukciu pastoračnej miestnosti v utorok nebude pravidelné stretko mladých, ani v piatok nebude stretko detí.

28. 4. 2019

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Od 9. 5. 2019 začne v našej farnosti príprava na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášku si môžete stiahnuť na farskom webe ( http://faraluky.sk/birmovanie/ ), alebo osobne zobrať zo stolíka pri sakristii. Je potrebné, aby kandidát odovzdal vyplnenú prihlášku do konca apríla 2019 osobne vo farskej kancelárii, kňazovi, alebo katechétke v škole. Dolná veková hranica kandidáta je 13. rokov, resp. 7. ročník ZŠ.

28. 4. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.