Farské oznamy na PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  30. 11. 2020

  Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

 • Utorok
  1. 12. 2020

  féria

 • Streda
  2. 12. 2020

  féria

 • Štvrtok
  3. 12. 2020

  Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
  PRVÝ ŠTVRTOK - deň modlitieb za nové duchovné povolania

 • Piatok
  4. 12. 2020

  Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná spomienka
  PRVÝ PIATOK

 • Sobota
  5. 12. 2020

  féria
  PRVÁ SOBOTA - fatimská

 • Nedeľa
  6. 12. 2020

  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

29. 11. 2020

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

Dnes slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

29. 11. 2020

RORÁTNE SV. OMŠE

Pozývame Vás na rorátne sv. omše vždy v pondelok adventného obdobia - 30.11., 7.12., 14.12. Sv. omše začnú o 6.00, budú sprevádzané krásnymi adventnými spevmi a hudbou. Prvá rorátna sv. omša bude 30.11. o 6.00 h. Na sv. omšu si prineste sviečku.

29. 11. 2020

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

Vzhľadom na pandemickú situáciu nie je isté, či bude možné usporiadať spoločnú spoveď, tak ako zvyčajne. Preto vás prosíme, aby ste využili možnosť sv. spovede priebežne, tak ako spovedáme v našej farnosti. Spovedáme pol hodinu pred každou sv. omšou, pokiaľ bude treba aj počas sv. omší. V nedeľu spovedáme iba v rámci našich možností.

29. 11. 2020

SKÚŠKA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 3.12.2020 bude skúška birmovancov skupiny 1 a 2. Skúšanie začne po sv. omši o 19.15h.

29. 11. 2020

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ A STRETKO

V stredu 2.12.2020 o 17.30 bude sv. omša za účasti detí. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
Stretko detí bude v piatok 4.12.2020 o 16.30.

29. 11. 2020

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (3.12.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

29. 11. 2020

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom (4.12.) bude vo štvrtok a na prvý piatok od 17.00.
Aj počas vysluhovania sviatosti zmierenia platia všetky protipandemické opatrenia. Kostol obsadený na 50 percent, ostatní čakajú vonku. V radoch musí byť dodržaný odstup.

Kancelária farského úradu bude v piatok zatvorená.

29. 11. 2020

FATIMSKÁ SOBOTA

5.12. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

29. 11. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 2.