Farské oznamy na 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  10. 8. 2020

  Sv. Vavrica, diakona - sviatok

 • Utorok
  11. 8. 2020

  Sv. Kláry, panny - spomienka

 • Streda
  12. 8. 2020

  Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  13. 8. 2020

  Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  14. 8. 2020

  Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

 • Sobota
  15. 8. 2020

  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE - slávnosť, prikázaný sviatok

 • Nedeľa
  16. 8. 2020

  16. nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo