"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Vyučovanie náboženstva a katechéza

Vyučovanie náboženstva a katechéza na školách