Oznamy: Liturgický kalendár na 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  16. 9. 2019

  Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

 • Utorok
  17. 9. 2019

  Sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  18. 9. 2019

  féria

 • Štvrtok
  19. 9. 2019

  Sv. Januára, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  20. 9. 2019

  Sv. Ondreja Kima Tegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 • Sobota
  21. 9. 2019

  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

 • Nedeľa
  22. 9. 2019

  25. nedeľa v cezročnom období