Oznamy: Liturgický kalendár na 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  19. 10. 2020

  Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
  Sv. Pavla z Kríža, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  20. 10. 2020

  féria

 • Streda
  21. 10. 2020

  féria

 • Štvrtok
  22. 10. 2020

  Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  23. 10. 2020

  Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Sobota
  24. 10. 2020

  Sv. Antona Márie Clareta, biskupa - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

  V NOCI SA MENÍ ČAS. O 3.00h na 2.00h

 • Nedeľa
  25. 10. 2020

  TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ