Oznamy: Liturgický kalendár na 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  3. 8. 2020

  féria

 • Utorok
  4. 8. 2020

  Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

 • Streda
  5. 8. 2020

  Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  6. 8. 2020

  Premenenie Pána - sviatok

  Prvý štvrtok v mesiaci

 • Piatok
  7. 8. 2020

  Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
  Sv. Kajetána, kňaza - ľubovoľná spomienka

  Prvý piatok v mesiaci

 • Sobota
  8. 8. 2020

  Sv. Dominika, kňaza - spomienka

 • Nedeľa
  9. 8. 2020

  19. nedeľa v cezročnom období