Oznamy: Liturgický kalendár na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  18. 11. 2019

  Výročie posviacok bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  19. 11. 2019

  féria

 • Streda
  20. 11. 2019

  féria

 • Štvrtok
  21. 11. 2019

  Obetovanie Panny Márie - spomienka

 • Piatok
  22. 11. 2019

  Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

 • Sobota
  23. 11. 2019

  Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Kolumbána, opáta - ľubovoľná spomienka
  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  24. 11. 2019

  NEDEĽA KRISTA KRÁĽA