Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 21. 11. 2019

Obetovanie Panny Márie - spomienka

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 21.11., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách


STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých od 18. rokov. Stretko je v utorok o 19.30.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.
Detské stretko bude v piatok o 17.00.

ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Na budúcu nedeľu bude prebiehať zbierka vincentínskej rodiny "Boj proti hladu" na podporu chudobných v rôznych častiach sveta. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť túto ušľachtilú vec.

PÚŤ - POĎAKOVANIE

V dňoch 6.-13.11.2019 sa uskutočnila farská púť do Svätej Zeme. Týmto chcem úprimne poďakovať cestovnej kancelárii AWERTOUR za zabezpečenie všetkého, aby sa púť mohla uskutočniť.
Srdečná vďaka patrí pani Márii Kováčikovej, ktorá ako zástupkyňa farnosti zabezpečila všetky technicko - organizačné náležitosti. Nech táto púť a obetavosť všetkých zaangažovaných prinesie hojné duchovné ovocie.

SVATOMARTINSKÁ ZBIERKA - POĎAKOVANIE

Milunú nedeľu sa počas svätomartinskej zbierky vyzbieralo v našej farnosti 2732,57 €. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť!

Liturgické čítania, 21. 11. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...