Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 17. 7. 2019

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka

DETSKÝ TÁBOR

Od pondelka do piatku bude prebiehať detský prímestský tábor, preto bude farské ihrisko pre verejnosť uzavreté.

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Týmto dávame možnosť prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri. Prihlásiť sa je možné v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo cez e-mail.

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU

Od pondelka 1.7.2019 až do 31.8.2019 budú v našom farskom kostole sv. omše vo všedné dni iba večer o 18.30, včítane stredy. Počas leta nebudú ani celodenné adorácie. V sobotu a nedeľu sv. omše budú ako zvyčajne. Na prvý piatok (5.7.; 2.8.) bude sv. omša aj ráno o 6.30. Na prvé piatky bude aj celodenná adorácia.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou; pondelok a piatok od 18.00 do 18.25; v utorok, stredu, štvrtok od 17.45 do 18.25. Spovedanie v nedeľu počas sv. omší bude podľa možností kňaza, momentálne prítomného vo farnosti. Spovedanie v prvopiatkovom týždni zostáva nezmenené (štvrtok a piatok od 17.00).

Počas letných mesiacov nebudú stretká mladých, detí, miništrantov, ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri.

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Je to príležitosť povedať ÁNO ochrane každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Chcem vás povzbudiť k pomoci s prípravou a priebehom pochodu, keďže sa bude konať v našom meste. Okrem pozývania príbuzných a známych, finančnej podpory a dobrovoľníckej pomoci sa napríklad môžete zapojiť formou modlitieb a pôstu.
Organizátori, v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže prichystali pred pochodom reťaz modlitieb a pôstu za jeho ciele a úmysly. Je možné prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky https://modlitby.pochodzazivot.sk a to buď pôstom počas vybraného dňa, alebo zapísaním sa na modlitebnú podporu počas určitého polhodinového intervalu.
Okrem zapojenie sa do tejto oficiálnej modlitebnej reťaze samozrejme môžete na úmysel úcty k životu obetovať aj každodenné ťažkosti a bolesti. Ak sa chcete zapojiť do modlitebnej reťaze, link na registráciu spolu s ďalšími nápadmi, ako s pochodom pomôcť bude na nástenke kostola.

HRDÍ NA RODINU

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Snúbenci, ktorí sa plánujú zosobášiť v našej farnosti do konca januára 2020, nech sa prihlásia v úradných hodinách na farskom úrade do konca augusta, z dôvodu naplánovania termínov predmanželskej katechézy. Začiatok katechézy plánujeme v septembri.

Liturgické čítania, 17. 7. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...