Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 16. 9. 2019

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

PUŤ DO SVATEJ ZEME

Dňa 27.9. po večernej sv. omši (19.15) bude stretnutie s riaditeľom CK AWERTOUR v pastoračke, zároveň sa bude vyberať doplatok za púť vo výške 370€ + 16€ poistné. Prosím, tých ktorí sa nemôžu tohto stretnutia zúčastniť, aby telefonicky kontaktovali p. Máriu Kováčikovú (0915 733 582). Účasť na stretnutí pre pútnikov je NUTNÁ!

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Počas septembra sa deti môžu prihlásiť na prvé sv. prijímanie. Prihlášku dostanú buď v škole od katechétov (ZŠ Turnianska a Budatínska), alebo si prihlášku môžu zobrať pri sakristii.

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

Dnes máme v našej farnosti hodovú slávnosť. Po všetkých sv. omšiach je farská hodová ofera.
Po hodovej sv.omši o 11.00 pozývame všetkých farníkov na tradičné agapé na farskom dvore.

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok 19.9.2019, začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách


STRETKO MINIŠTRANTOV A VENI SANCTE

Pozývame na stretko starších miništrantov, ktoré bude v utorok o 19.30.

Sv. omša za účasti detí bude opäť v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

Počas tejto sv. omše bude Veni Sancte - vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka.



NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Ako bolo avizované, budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Katedrále sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk, alebo na farskej nástenke.

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA

Dňa 5.10.2019 sa uskutoční púť ružencových bratstiev do Šaštína. Odchod je ráno o 6.30. Cena púte pre nečlenov je 5€, členovia majú púť zadarmo. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Liturgické čítania, 16. 9. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...