Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 26. 9. 2021

26. nedeľa v Cezročnom období

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na "prvé sv. prijímanie" si môžu prihlášku stiahnuť z farského webu http://faraluky.sk/eucharistia/, alebo požiť QR kód z plagátika na farskej nástenke, prípadne vyzdvihnúť si prihlášku pri sakristii. Prihlasovanie bude možné do 22.10.2021. Následne začnú katechézy.

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU

Tí, ktorí v tomto šk. roku navštevujú 8. ročník ZŠ a starší, sa môžu prihlásiť na prípravu na sviatosť birmovania. Prihlášky sú dispozícii na farskom webe http://faraluky.sk/birmovanie/, alebo si môžete prihlášku vyzdvihnúť na stolíku pri sakristii. Prihlasovanie je možné do 22.10.2021. Následne začne katechéza.

AKTUÁLNE PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Od pondelka 20.9.2021 platia pre bohoslužby, podľa platného "covidautomatu", nové pravidlá. Vzhľadom na okolnosti v našej farnosti sv. omše vo všedné dni 6.30; 18.30 a v nedeľu 8.00; 9.30; 18.30 budú v režime "ZÁKLAD", t.j. 25% kapacity chrámu - 80 OSȎB a povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe. V tomto prípade vás úctivo prosíme, aby ste si vždy priniesli na papieriku napísané meno, priezvisku a telefonický kontakt, ktorý následne vhodíte do schránky pri vstupe do kostola.

Sv. omša v nedeľu o 11.00 bude v režime ZAOČKOVANÍ, t.j. bez obmedzenia počtu osôb. Prineste si zo sebou "Covid pass". Stále platia opatrenia R-O-R.

CHARITATÍVNA ZBIERKA PRE KUBU

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 5 - mladí.

PRVÝ PIATOK; KANCELÁRIA

Spovedať pred "prvým piatkom" budeme vo štvrtok 30.9. od 17.00, na "prvý piatok" 1.10. tiež od 17.00.

Kancelária bude v piatok 1.10. zatvorená.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 2.10. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


KALENDÁR BM 2022; MALÝ MODLITEBNÍK

Po sv. omši si môžete zakúpiť "Kalendár BM na rok 2022". Cena kalendára je 3€.
Taktiež si môžete zakúpiť "Malý modlitebník kresťana katolíka". Cena modlitebníka je 1 €.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek pomohli a zapojili sa do prípravy hodového trojdnia a za všetky vaše milodary počas farskej hodovej ofery. Pán Boh všetkým odmeň a požehnaj!

Liturgické čítania, 26. 9. 2021

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...