Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 28. 9. 2020

Sv. Václava, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 1.10.2020 bude pokračovať katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30 a po nej bude katechéza v skupinkách. Účasť birmovancov je NUTNÁ!

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (1.10.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom (2.10.) bude vo štvrtok a na prvý piatok od 17.00.

Kancelária farského úradu bude zatvorená.

FATIMSKÁ SOBOTA

3.10. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

OMŠE PRE SENIOROV, EPIDEM. OPATRENIA

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Bratislave, sv. omše v nedeľu ráno o 8.00 sú určené zvlášť pre seniorov. Toto usmernenie má odporúčajúci charakter.
Taktiež prosíme o dodržiavanie šachovnicového spôsobu sedenia, dezinfekciu rúk, nosenie rúška počas bohoslužieb a odporúčame prijímanie Eucharistie na ruku.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe zákazu návštev v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, až do odvolania nebudú sv. omše v kaplnke.

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Do 15.10.2020 môžu rodičia prihlásiť svoje deti na prvé sv. prijímanie. Prihlášku si môžete zobrať zo stolíka pri sakristii. Vyplnenú prihlášku odovzdajte niektorému z kňazov, alebo katechétom v škole. Prvé stretnutie detí a rodičov bude v stredu 21.10. po večernej sv. omši (18.15 h).

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

Z rozhodnutia pápeža Františka sa na budúcu nedeľu (4.10.) koná zbierka na "dobročinné diela Svätého Otca". Táto zbierka bola presunutá zo slávnosti sv. Petra a Pavla.

OKTÓBER - MESIAC MODLITBY POSV. RUŽENCA

V mesiaci október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca, sa budeme modlievať od pondelka do piatka o 17.50 (v stredu 16.50) spoločne ruženec.

Liturgické čítania, 28. 9. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...