Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 21. 3. 2019

féria

CHARITATÍVNE ZBIERKY

Jarná zbierka na Katolícku charitu, minulú nedeľu, vyniesla 2096,82 €.

Dňa 3. marca 2019 jednej z našich farníčiek vyhorel byt (Vígľašská ulica) a tak prišla o všetko materiálne zabezpečenie. Z toho dôvodu máme možnosť veľmi konkrétne a prakticky preukázať svoju vieru a skutočné chápanie pôstu tak, ako nás to učí Sväté Písmo. Preto dnes bude pri sv. omšiach charitatívna zbierka pre túto našu sestru v Kristovi.
Nech Pán odmení vašu štedrosť.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Eucharistická adorácia bude vždy v piatok ukončená pred pobožnosťou krížovej cesty.

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosť krížovej cesty. Začiatok krížovej cesty v Marianke bude vždy o 15:00 hod. Bližšie info na nástenke.

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je v utorok na fare o 19.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

PÚŤ DO MARIAZELLU

Naša farnosť plánuje usporiadať mariánsku púť do Mariazellu a Heiligenkreuz. Termín púte je 11.5.2019. Maxinálny počet prihlásených je 47. Cena púte je 10€. V sakristii sa môžte prihlásiť a zaplatiť. Prihlasovanie je možné len do konca tohto týždňa. V prípade odhlásenia peniaze nevraciame. Bližšie info na nástenke.

Liturgické čítania, 21. 3. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...