"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Album - Detský karneval 2014

 

01. 03. 2014

Detský karneval 2014

1. marca sa konal detský karneval. Uskutocnil sa vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke. Pohodu i masky, ktoré sa zúčastnili na karnevale si pomôžete pozrieť na fotografiách.

Späť na galérie