"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Úvod: Úvod

Faustínum

faustinum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva "Faustínum" spája tisíce dobrovoľníkov a členov zo všetkých krajín sveta a zo všetkých kontinentov. Aj v našej farnosti vznikla formačná skupina, v ktorej sa niektorí z nás chcú stať dobrovoľníkmi a členmi združenia Faustínum. Formácia pomáha spoznávať duchovný život Sestry Faustíny a jej poslanie, ako i rozvíjať svoj duchovný život a napĺňať ho skutkami milosrdnej lásky k blížnym. Duchovná formácia prináša bohaté ovocie v skutkoch milosrdenstva, ktoré do bežného života, rodinného i pracovného prinášajú dobrovoľníci a členovia spoločenstva "Faustínum"